Kontakt

Camilla Jåfs
Utbildningsledare yrkesutbildningar Vuxenutbildningen
Telefon: 0498–20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se

Maria Eriksson
Utbildningsledare Gotland Grönt Centrum
Telefon: 0720–777 650
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Du kan även kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lammproduktion

Sverige behöver fler lammproducenter och medarbetare inom lammnäringen så med start i november ger Vuxenutbildningen i samarbete med Gotland Grönt Centrum en kurs för dig som vill fördjupa dig inom lammproduktionens förutsättningar och utveckling. Undervis­ningen sker på Gotland Grönt Centrum.

Att arbeta inom lammnäringen ställer krav på en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen behandlar bland annat skötsel, hälsa och sjukdomar, utfodring, produktionssystem, stallar, reproduktion, lagar och regler, djurvälfärd och ekonomi. Den behandlar också foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas fårets betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald. 

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom lantbruket med inriktning mot lamm eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och behöver lära dig mer.

Den här kursen ingår i utbildningen: 

·      Lantbruksdjur – specialisering, 100 p

Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande samt dessa kurser eller motsvarande kunskaper:
- Djuren i naturbruket, 100p
- Lantbruksdjur 1, 100p
- Lantbruksdjur 2, 100p

Studietid: Ca 3 månader
Kursdagar: En kväll i veckan samt en helg. Distans och på plats.
Du bör ha en egen dator för att kunna delta i studierna och via distans.
Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Sista ansökningsdag: Ansökan stängd. Ingen ny kursstart aktuell för närvarande.