Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fakta om läkemedel och det nya coronaviruset

Det går många olika rykten om läkemedel och det nya coronaviruset.

– Vi i Läkemedelskommittén på Gotland vill med anledning av detta ge korrekt fakta om vad som gäller, säger Sissela Liljeqvist, ordförande i Läkemedelskommittén.

Om läkemedel och det nya coronaviruset

Många rykten, teorier och spekulationer sprids i media gällande läkemedel och det nya coronaviruset. I dagsläget är rådet att du ska tänka som vanligt gällande dina läkemedel.

Ta dina läkemedel som du brukar enligt ordination från läkare. Om du är tveksam över en medicin som du blivit ordinerad, kontakta vården. Du som är ordinerad smärtstillande eller febernedsättande läkemedel vid behov, kan du ta dem som du brukar, förutsatt att de hjälper dig.

– Men man ska veta att dessa läkemedel kan dölja tecken på en försämring av en infektionssjukdom, säger Sissela Liljeqvist.

Vid sjukdom och feber kan det vara svårt att hålla vätskebalansen. Vissa läkemedel bör man då vara försiktig med. Information om detta gäller något av dina läkemedel kan du få från din mottagning, eller läsa om i de papper som kommer med i läkemedelsförpackningen.