Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lagar och regler

Region Gotlands verksamhet styrs av lagar som är stiftade i Sveriges riksdag. Några av dessa lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen etc.

På de här sidorna hittar du information om lagar och regler, offentlighetsprincipen mm. Här finns även länkar till sidor om regionens styrdokument och författningssamling som innehåller regionens lokala föreskrifter och ordningsregler samt taxor och avgifter.