Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Telefon: 0498-26 95 50
Hemsida: www.gotland.se/komvux

Anna Björk, biträdande rektor komvux som särskild utbildning
Telefon: 0498- 20 35 18
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498- 26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kursutbud och ansökan

Från den 1 juli 2020 är det den kommunala vuxenutbildningen som ansvarar för Lärvux. Vänd dig till vuxenutbildningen för mer information om kursutbudet. Uppgifterna hittar du om du klickar på "kontakta oss".

 

Matematik på anpassad gymnasienivå 

Beroende på vilka förkunskaper du har kan du också läsa matematik på anpassad gymnasienivå. Det finns tre olika nivåer att välja på,
Matematik 1, 2 eller 3.
Du läser i din takt.
Efter avslutad kurs får man betyg. 

Kursstart:  2 september 2022
Sista ansökningsdag: 12 augusti 2022

Kontakta vuxenutbildningen, Anna Björk, om du vill påbörja kursen ett senare datum.    

Klicka på länken för att läsa mer om anpassad matematik på gymnasienivå. 
Hitta ämnen och kurser för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå (Särvux gymnasial) - Skolverket 

 

Grundläggande Matematik  

Pengar och digitala betalningssätt, 100p
Du får möjlighet att lära dig att: 

  • Göra en enkel vardagsbudget 
  • Göra prisjämförelser 
  • Hantera olika betalningssätt i vardagen 

I kursen använder vi de olika räknesätten. Vi jobbar med överslagsberäkning och huvudräkning, Vi tränar på skriftliga metoder och på att räkna med hjälp av digitala verktyg. 

Efter avslutad kurs får man betyg.  

Kursstart: 25 oktober 2022 och pågår till och med juni 2023
Sista ansökningsdag: 7 oktober 2022
Kursen är tisdagar, förmiddag en gång i veckan.


Vill man veta mer om Matematik på anpassad grundnivå gå in och läs på: 
Matematik (Särvux grundläggande) - Skolverket

 

Grundläggande Matematik, inom ämnesområdet Natur och miljö 
I den här delkursen läser man de delar ur ämnesområdet Natur och miljö som behandlar matematik.

Pengar och vardagsmatematik, 100p
Det är en kurs för dig som vill lära dig mer om pengar. 

På kursen jobbar vi med: 

  • Att räkna
  • Pengars värde
  • Hur man räknar med hjälp av till exempel kalkylator och mobil
  • Att träna på olika betalsituationer

Kursstart: 25 oktober 2022 och pågår till och med juni 2023
Sista ansökningsdag: 7 oktober 2022
Kursen är tisdagar, förmiddag en gång i veckan.

Klicka på länken för att läsa mer om ämnesområdet Natur och miljö 
Natur och miljö (Särvux grundläggande) - Skolverket

 

Svenska och svenska som andra språk

Grundnivå

Delkurs: Läsa och skriva

Vill du bli bättre på att läsa och skriva?
Då kan du studera svenska på Komvux.
I den här delkursen får man jobba med sin läsning.
Man läser olika texter i böcker, tidningar och digitala medier.
Man tränar på att skriva ord och enklare texter för olika syften.
Vi skriver för hand och med hjälp av digitala verktyg. 

Kursen är på grundnivå och riktar sig till dig som ännu inte kommit så långt i ditt läsande och skrivande.
Kursstart: 26 september 2022
Sista ansökningsdag: 9 september 2022 
Kursen pågår under ett år.
Lektionerna planeras till måndagar och torsdagar.


Svenska 1, 200 poäng
Gymnasiesärskolenivå

Kursen pågår under ett år
Kursstart: 26 september 2022
Sista ansökningsdag: 9 september 2022


Du ansöker genom att: Kontakta Anna Björk E-post: anna.bjork@gotland.se
​Telefon: 0498-20 35 18, SMS: 070-788 82 44


Klicka på länken för att läsa mer om Komvux som särskild utbildning.  
Komvux som särskild utbildning - Utbildningsguiden (skolverket.se)Är du intresserad av att gå en yrkeskurs eller en lärlingsutbildning?

Nu finns det möjlighet att gå lärlingsutbildning inom Barn och fritid, Vård och omsorg och Hotell.

Lärlingsutbildning innebär att du gör mesta delen av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer så hör av dig! Även om du har önskemål om en annan yrkesinriktning är du välkommen att höra av dig.

 

Du ansöker genom att: Kontakta Anna Björk E-post: anna.bjork@gotland.se
Telefon: 0498-20 35 18, SMS: 070-788 82 44

 

Kurskatalog, kursplaner och ansökningsblankett