Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurslitteratur

Studerande på grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden. Böckerna lånar du i Infoteket.

Studerande på gymnasienivå bekostar själva sina läroböcker och distansmaterial.

Förutom kostnader för litteratur tillkommer utgifter för skrivmaterial, kopiering och utskrifter från datorer. Läs mer om utskrifter under fliken: Datorer och elevkonton, till vänster.

Se länk nedan till aktuell kurslista.