Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81, 070-44 77 436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor som marscherar med ballonger i händerna. Foto: Karl Melander

Region Gotlands kulturpris

Vem tycker du ska få 2020 års kulturpris?

Nu kan du påverka vem som ska bli årets kulturpristagare! Varje år delar Region Gotland ut ett kulturpris till personer eller organisationer som utfört en bestående kulturgärning på Gotland. Alla gotlänningar har möjlighet att nominera och lämna förslag på vem som ska få årets kulturpris. 

Sista dag för nominering är den 1 oktober. Har du frågor? Kontakta kulturutvecklare Madeleine Nilsson på telefon 0498-26 96 28 eller via e-post madeleine.nilsson01@gotland.se.

Gå in och gör din nominering här:

https://etjanst.gotland.se/kulturpris

Priset, som är 25.000 kronor plus ett diplom, kommer att delas ut på regionfullmäktige den 14 december 2020.  Prisutdelningen brukar ske cirka klockan 14.45.

Regler och rutiner för kulturpriset

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen, sedan 1962, en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Allmänheten kan skriftligen inlämna förslag på pristagare.

Priset består av en penningsumma och ett diplom.

1. Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.

2. Kulturpristagare utses av regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Uppmaning att insända förslag utannonseras på hösten senast på, i annonsen, angivet sista datum.

3. Föreslagen kandidat behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats.