Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kulturprisets logotyp. Design: Vilhelm Jegerhjelm

Region Gotlands kulturpris

Vill du nominera någon till Region Gotlands kulturpris?

1 Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.

2 Kulturpristagare utses av regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Uppmaning att insända förslag utannonseras på hösten senast på, i annonsen, angivet sista datum.

3 Föreslagen kandidat behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats.

Priset, som är 25 000 kronor plus ett diplom, delas ut på Regionfullmäktige den 14 december 2020. Prisutdelningen sker normalt ca kl 14.45.

Nominera din kandidat senast 1 oktober via länken: 
Länk till nomineringsformulär Region Gotlands kulturpris >>>

Har du frågor? Kontakta kulturutvecklare Madeleine Nilsson.
Mail, tel 0498-26 96 28

Tidigare stipendiater Kulturpriset hittar du via länken nedan.
Tidigare kulturstipendiater >>>