Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81, 070-44 77 436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands kulturpristagare 2019: Annika Fehling.

Region Gotlands kulturpris

Region Gotlands kulturpris

Region Gotlands kulturpris 2019 tilldelas Annika Fehling. Så har regionstyrelsen beslutat idag och med motiveringen:

””Årets kulturpristagare har varit verksam som musiker i närmare 30 år. Hon skriver sitt eget material och berör oss från scenen som soloartist men även tillsammans med andra musikanter. Hon är samtidigt arrangör och driver en singer/songwriter-klubb i Visby, står bakom den årliga Visbyfestivalen och komponerar teatermusik åt teatergruppen Unga Roma.

Dessutom arrangerar hon workshops, retreats och seminarier i låtskrivande. Turnerande har fört henne runt ön på gotländska bygdegårdar, runtom i Sverige och till USA, Danmark och Grönland. Hon har fått utmärkelser och priser från både STIM och SKAP.

Med sin själfulla röst, sin lika innerliga som livliga scennärvaro och med sitt alldeles egna sound på sin kamrat och ständigt medföljande gitarr med två capon på halsen, förflyttar hon både sig själv och oss till andra, bättre världar. Eller, som en musikrecensent beskrivit henne: ”en vackert rostig hjältinna, som får oss att tro att vi ännu har guldkorn att vänta i livet.”

Priset, som är 25.000 kronor plus ett diplom, kommer högtidligen att utdelas på regionfullmäktige den 16 december 2019.  Prisutdelningen sker cirka klockan 14.45. Fullmäktiges möten är offentliga så den som önskar är välkommen att delta.

Regler och rutiner för kulturpriset

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen, sedan 1962, en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Allmänheten kan skriftligen inlämna förslag på pristagare.

Priset består av en penningsumma och ett diplom.

1. Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.

2. Kulturpristagare utses av regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Uppmaning att insända förslag utannonseras på hösten senast på, i annonsen, angivet sista datum.

3. Föreslagen kandidat behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats.


Nomineringar ska vara regionstyrelsens kultur- och fritidsavdelning tillhanda senast den 1 oktober. Kulturpristagaren utses sedan av regionstyrelsen och priset delas ut på årets sista regionfullmäktigesammanträde i december.

Gå in och gör din nominering här:

https://etjanst.gotland.se/kulturpris

Motivering till 2018 års kulturpristagare:

Han gör kanske inte så mycket väsen av sig som person, men han står där bakom sin skitsnygga elektrifierade ståbas och bluespumpar, han är sitt Roxy trogen och han står där på Munkens jazz-scen varannan torsdag och påar.  Han sitter där vid föreningsmötet och argumenterar och han står där i kören och sjunger och han ger ut notblad efter notblad på familjens musikförlag. Och det har han gjort i många år nu. Inte utan viss framgång, och inte heller utan uppskattning från människor omkring honom.

Nu vill Region Gotland visa sin stora uppskattning genom att till 2018 års kulturpristagare utse ÖRJAN KLINTBERG.