Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kulturplanens omslag visar Glasblåsaren Jennie Olofsson i sin glashytta Big Pink i Norrlanda. (foto: Karl Melander)

Region Gotlands kulturplan

Kulturplanen redogör för Region Gotlands mål och ambitioner för kulturområdet de närmaste fyra åren. 

Här kan du läsa Kulturplan 2021-2024 i korthet:
Mer om Kulturplan Gotland 2021-2024 >>>

På länkarna nedan kan du ladda ner den kompletta kulturplanen i olika format: För bildskärm, smartphone och utskrift.