Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter

Ansökan av tider och lokal

Förening

Ungdomsstöd

Pensionärsstöd

Stöd till föreningar för personer med funkstionsvariationer

Verksamhetsstöd sociala föreningar

Projekt- och arrangemangsstöd Fritid

OBSERVERA: Alla ansökningar, och redovisningar, till projekt och arrangemang görs digitalt fr o m 2019-03-01 via via https://etjanst.gotland.se/

Anläggningsstöd

Politisk ungdomsorganisation

Kulturstöd

OBSERVERA: Alla ansökningar (och redovisningar) till kulturarrangemang görs digitalt fr o m 2019-03-01 via via https://etjanst.gotland.se/

Stipendium och pris

Bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Dagkollo sommar