Kontakt

Föreningsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: sofia.nordstrom@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bilda ny förening

Vilken grupp som helst får bilda förening och bedriva verksamhet. Förening är den minsta formen för demokrati som vi har i vårt land. 

Överenskomna regler för hur föreningen ska bedrivas och protokollförda beslut som visar vilka som varit med i besluten. Gotland är ett av de föreningstätaste länen i landet. Det är något vi ska vara stolta över.

För att söka regionalt stöd krävs att föreningen är godkänd av kultur- och fritidsavdelningen. Det vill säga att föreningen kan visa upp stadgar och årsmötesprotokoll för att visa sin demokratiska uppbyggnad.

Om ni ska bilda en förening kontakta gärna någon av oss på kultur- och fritidsavdelningen om råd och tips om de formella delarna och använd gärna de mallar som finns.

Som hjälp vid bildande av föreningar har kultur- och fritidsavdelningen tagit fram ett häfte som heter "Att bilda en förening". Den finns för nedladdning till under rubriken Länkar och dokument.

To form an association in Sweden

Anyone can form an association, but you need to be at least three people. Many activities in Sweden are run by the form of non-profit association. The administration around it makes it democratic, by the rules of transparacy and possibillity to influense the activities.

Read more about it by the links.