Kontakt

Bokning av hallar, anläggningar och övriga lokaler

Ingela Hellqvist och Ann-Catrine Wiman
E-post: bokning@gotland.se

 

Stöd och bidrag, föreningsfrågor

Madeleine Nilsson (kulturstöd)
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: forening@gotland.se

Per Wallstedt (drift- och anläggningsstöd)
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se 

Sofia Nordström (fritid & idrottsstöd)
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökningstider för stöd

Ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd, Distriktsstöd, Resestöd - 15 februari och 15 augusti (25 augusti för föreningar som redovisar via IOL)
Resestöd för Idrottsföreningar - 15 januari och 15 juli
Pengar i Påse - Löpande under året

Pensionärsföreningar

Aktivitetsstöd, Distriktsstöd - 15 februari

Förening för funktionsnedsatta

Aktivitetsstöd, Distriktsstöd, Resestöd - 15 februari

Kulturstöd

Läs om kulturstöden under rubriken Kultur.
Mer om Alla kulturstöd >>>

Projekt- och arrangemang

Fritidsarrangemang - Två månader före arrangemang
Redovisning/utvärdering inlämnas - Senast sex veckor efter utfört arrangemang
Kulturarrangemang - Alla kulturstöd >>>
Filmprojekt - Alla kulturstöd >>>

Anläggningsstöd (både driftstöd och investeringsstöd)

Idrottsanläggningar och motionsstugor - 28 februari
Samlingslokaler - 31 mars

Politiska ungdomsorganisationer

Grundstöd - Utbetalas efter inkomna årsmöteshandlingar
Projektstöd - Sex veckor före projektstart

Sociala föreningar

Verksamhetsstöd - 1 november

Stipendium

Mer om Stipendier och kulturpris >>>