Kontakt

Bokning av hallar, anläggningar och övriga lokaler

Ingela Hellqvist och Ann-Catrine Wiman
E-post: bokning@gotland.se

 

Stöd och bidrag, föreningsfrågor

Madeleine Nilsson (kulturstöd)
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: forening@gotland.se

Per Wallstedt (drift- och anläggningsstöd)
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se 

Sofia Nordström (fritid & idrottsstöd)
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökningstider för stöd

Ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd, Distriktsstöd, Resestöd - 15 februari och 15 augusti (25 augusti för föreningar som redovisar via IOL)
Resestöd för Idrottsföreningar - 15 januari och 15 juli
Pengar i Påse - Löpande under året

Pensionärsföreningar
Aktivitetsstöd, Distriktsstöd - 15 februari


Förening för funktionsnedsatta
Aktivitetsstöd, Distriktsstöd, Resestöd - 15 februari

Kulturstöd

Verksamhetsstöd (för nästkommande år) 1 maj - 31 augusti
Tryckningsstöd - 31 mars och 30 september
 

Projekt- och arrangemang

Fritidsarrangemang - Två månader före arrangemang
Kulturarrangemang - Löpande, helst två månader före arrangemang
Redovisning/utvärdering inlämnas - Senast sex veckor efter utfört arrangemang
Filmprojekt - Löpande under året
 

Anläggningsstöd (både driftstöd och investeringsstöd)
Idrottsanläggningar och motionsstugor - 28 februari
Samlingslokaler - 31 mars

Politiska ungdomsorganisationer

Grundstöd - Utbetalas efter inkomna årsmöteshandlingar
Projektstöd - Sex veckor före projektstart
 

Sociala föreningar

Verksamhetsstöd - 1 november
 

Stipendium

Kulturarbetarstipendium - ca 15 februari
Westfalenstipendium - 1 mars