Kontakt

Sofia Hoas
Kulturarvsutvecklare
Tel 0498-29 27 53 alt 070-786 51 74
E-post: sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bildsten. Foto: Bo Loquist.

Kulturarvsutvecklare

Kulturarvsutvecklarens ansvarsområde är att arbeta främjande inom kulturarvsfältet och tillgängliggöra det gotländska kulturarvet. Uppdraget är strategiskt, där utvecklaren främst jobbar med att skapa samverkan mellan kulturarvsaktörer på ön. Hon är en lots till experter inom olika områden och undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet och utbildningar.  

En viktig del av det är att samordna, informera och stödja öns hembygdsföreningar, lokala museer och andra aktörer som tillgängliggör kulturarv och kulturmiljöer. Utvecklaren håller en kontinuerlig kontakt och samarbetar med olika instanser inom Region Gotland, som landsbygdsutveckling, besöksnäring och stora möten.  
 
Utvecklaren är ledamot i Gotlands hembygdsförbunds styrelse samt sekreterare i Gotlands kulturarvsråd, där information och utbyte mellan de stora professionella aktörerna inom kulturarvsområdet sker. Utvecklaren är aktiv i nätverk som rör besöksnäringen på Gotland för att bevaka kulturturismens betydelse i besöksnäringen och att kulturmiljöerna ses som en resurs 
 
Kulturarvsutvecklaren initierade och samordnar nätverket Gotlands museer som jobbar med erfarenhetsutbyten samt hitta smarta samarbeten och utbildningar inom till exempel marknadsföring, finansiering, bemanning och kvalitetssäkring.  
Utvecklaren samordnar också Kulturarvsdagarna med dessa. Evenemanget är ett internationellt arrangemang som RAÄ samordnar Sverige.  
Utvecklaren har i nära dialog med studieförbundet Vuxenskolan och hjälper aktivt till med att producera en museiguide för dessa.  
 
Under 2022 jobbar kulturarvsutvecklaren tillsammans med de andra utvecklarna för att starta upp ett projekt för föryngring och nystart i kulturföreningarna. Ett projekt som handlar om verksamhetsutveckling och hur vi tar med oss medlemsengagemanget in i framtiden. 
 
Utvecklaren skickar regelbundet ut nyhetsbrev med tips på sökbara medel, marknadsföring, utbildningar, webinarier samt information från olika organisationer. 
Sofia Hoas, kulturarvsutvecklare.