Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Telefon: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kostymdesign av Klara Landin Larsson, som fick Region Gotlands kulturstipendium 2017 för studier utomlands

Sök kulturarbetsstipendium

Står du i begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller är du på väg att etablera dig inom det konstnärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för att genomföra ett nyskapande kulturprojekt här på ön.

Stipendiesumman är 40 000 kronor och kan fördelas på en eller flera mottagare. Du som söker är folkbokförd på Gotland och mellan 18 och 30 år.

Ansök via: https://etjanst.gotland.se/kulturarbetsstipendium

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 februari.

För ytterligare information:
Madeleine Nilsson på 0498-26 96 28 madeleine.nilsson01@gotland.se