Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Tel: 0498-26 96 81, 070-447 74 36
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Samordnare barnkultur och konsthandläggare
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På Gotland finns mer än bara lamm. Kulturen på Gotland är rik i omfång och innehåll.

Kultur

Gotland har ett rikt kulturliv. Från Storsudret i söder till Fårö i norr myllrar det av allt det som bidrar till att göra Gotland till en levande plats året runt.

Kulturen på Gotland är rikt företrädd och finns i många olika former och uttryck. Den skapar intressanta möten, spännande insikter och den berättar om vår rika historia och om vår samtid. Mest påtagligt är det historiska arvet gestaltat i form av den muromgärdade medeltida staden, kyrko- och klosterruinerna, ett rikt fornlämningsbestånd och 92 medeltida kyrkor. Ett stort antal konstnärer och kreativt begåvade och skapande människor verkar här och därför finner vi också året runt ett varierat utbud av konserter, utställningar, evenemang och föreställningar att beröras av eller delta i.

Barn och unga har i olika hög grad varit en prioriterad målgrupp på Gotland sedan sjuttiotalet. Genom kulturskolans verksamhet, Skapande skola, kulturinstitutionerna och ett flertal arrangemang inom det fria kulturlivet har barn och unga varje år drygt tusentalet kulturhändelser att välja på. Inom ungdomskulturen är street- och nördkulturerna livaktiga och ett ungkulturhus samt ett växande antal evenemang, klubbar och arrangörer gör Visby, men även andra delar av ön, attraktiva.

Dynamiken mellan de samtida uttrycken och kulturarvet gör Gotland till en unik plats att bo, leva, arbeta och skapa på. Den utgör en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom för social samvaro och personlig utveckling.