Kontakt

Katarina Thörne
Vårdlärare och driftansvarig
Telefon: måndag-torsdag, 0498-26 88 53
E-post: katarina.thorne@gotland.se, kliniskttraningscenter@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kliniskt träningscenter (KTC)

KTC är ett specialutrustat center under utveckling där man praktiskt kan träna kliniska färdigheter.

Där finns bland annat ett urval av modeller och dockor, träningsattrapper samt praktisk/teknisk apparatur.

Handledning

Handledare och kliniska adjunkter kvalitetssäkrar träningen för studenter och elever. De ansvarar för att momenten utförs enligt Vårdhandbokens aktuella rekommendationer,tekniskt, hygieniskt,pedagogiskt och säkerhetsmässigt. Efter handledning kan studenter och elever träna på egen hand om så önskas. 

Samarbetsprojekt

KTC är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Universitet/Campus Gotland och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen på Gotland.