Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisstöd

Har du råkat i personlig kris och känner behov av professionellt stöd kan du vända dig till din vårdcentral, socialjouren eller sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Vardagar, kontorstid:

  • Din vårdcentral, tfn: 0498-26 90 00, kl: 06.30-15.30
  • Socialtjänstens individ och familjeomsorg,
    tfn: 0498-26 88 19

Övrig tid:

  • Socialjouren 0498-26 91 45, alla dagar
    mellan kl: 16.00-03.00
  • Socialjouren via SOS Alarm, 112
  • Sjukvårdsrådgivningen 1177