Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisberedskapsveckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, långvariga elavbrott, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter.

Under Krisberedskapsveckan (6-12 maj 2019) vill vi ge dig användbara tips och råd om hur du kan förbereda dig inför en samhällsstörning. För att samhällets resurser ska räcka till för att hjälpa dem som inte kan klara sig själva är det viktigt att så många som möjligt har beredskap för att klara sig i flera dygn.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står bakom den nationella återkommande Krisberedskapsveckan, men den genomförs lokalt och regionalt av kommuner och länsstyrelser.

Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län samarbetar dessutom med Försvarsmakten och flera frivilligorganisationer.

 

Youtube video

 

 

Youtube video

 

 

Youtube video

 

 

Youtube video

 

 

Youtube video