Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Christer Stoltz
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 32 46
E-post: christer.stoltz@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krishantering och brottsförebyggande arbete

Trygghet, säkerhet och krisberedskap är grundstenar i ett välmående samhälle och viktiga förutsättningar för hållbar utveckling.

På dessa sidor presenteras Region Gotlands arbete med krishantering och brottsförebyggande arbete.