Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo Prästgården 237
623 70 Katthammarsvik

Mobil skola: 070 447 74 82
Mobil Fritids: 073 765 87 22

Rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
Tfn: 0498 20 41 61
E-post: inger.harstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kräklingbo skola

Kräklingbo skola F-6

Välkommen till Kräklingbo skola - skolan som sätter eleven i centrum.

Vi på Kräklingbo skola önskar ge eleverna en bra start i livet och förutsättningar för att möta framtida krav. Skolan ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är lika viktiga som kunskapskraven.

Skolans demokratiska värdegrund fokuserar på det positiva hos var och en. Den bygger på öppenhet, respekt, delaktighet och inflytande som är en förutsättning för en kreativ och meningsskapande lärandemiljö. Både skola och fritids har stora ändamålsenliga och fräscha lokaler.

Hitta direkt