Kontakt

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Jessica Söderlund
Enhetschef
Telefon: 0498-20 41 50
E-post: jessica.soderlund@gotland.se

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Korttidsplats

Vistelse på korttidsplats kan bli aktuellt när det sviktar i hemmet eller efter en sjukhusvistelse, i avvaktan på att få flytta tillbaka hem eller till ett anpassat boende.

Vistelse på korttidsplats syftar till återhämtning, utredning och andra åtgärder som kan vara av betydelse för den enskildes framtida behov.

Korttidsenheten i Visby har bemanning upp till sjuksköterskenivå. Läkare finns att tillgå för konsultation, något som inte ersätter den patientansvarige läkare som den enskilde är listad hos. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns med i teamet för handledning och instruktioner till omvårdnadspersonalen.

Återkommande vistelse på korttidsplats, så kallat växelboende, finns huvudsakligen på korttidsenheten i Visby. 

Ansökan om korttidsplats görs via våra handläggare i mottagningsteamet.