Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontrollplaner

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt.

Vad gäller i ditt projekt?

  • Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Miljö- och byggnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet.
  • Vid större projekt lämnas kontrollplanen in i samband med tekniskt samråd, efter att bygglovet har beviljats. När miljö- och byggnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet. Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk. I de större projekten där det krävs tekniskt samråd, krävs det även en certifierad kontrollansvarig. 

E-tjänst för anmälan av certifierad kontrollansvarig

Vad ska finnas med i en kontrollplan?

  • Vad ska kontrolleras
  • Vem ska utföra kontrollen (till exempel byggherren, sakkunnig, entreprenören)
  • Vilken kontrollmetod som används (tillexempel med mätinstrument)
  • Mot vad ska man kontrollera (en konkret handling som till exempel ritning, arbetsbeskrivning)

I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel när du tar fram din kontrollplan.

Övriga dokument kopplade till kontrollplaner