Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar.

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Restriktionerna som har varit till följd av Covid-19 har nu lättats. För Region Gotland så innebär detta att personalen gradvis kommer att återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

Innan vi har personalen på plats så har vi inte möjlighet att erbjuda dessa öppna besökstider, varken i Visby eller Hemse. När vi öppnar upp för detta igen ber vi att få återkomma med besked om.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontrollplaner

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt.

Vad gäller i ditt projekt?

  • Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Miljö- och byggnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet.
  • Vid större projekt lämnas kontrollplanen in i samband med tekniskt samråd, efter att bygglovet har beviljats. När miljö- och byggnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet. Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk. I de större projekten där det krävs tekniskt samråd, krävs det även en certifierad kontrollansvarig. 

E-tjänst för anmälan av certifierad kontrollansvarig

Vad ska finnas med i en kontrollplan?

  • Vad ska kontrolleras
  • Vem ska utföra kontrollen (till exempel byggherren, sakkunnig, entreprenören)
  • Vilken kontrollmetod som används (tillexempel med mätinstrument)
  • Mot vad ska man kontrollera (en konkret handling som till exempel ritning, arbetsbeskrivning)

I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel när du tar fram din kontrollplan.

Övriga dokument kopplade till kontrollplaner