Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Lars Frank
Kanslisekreterare
Telefon: 0498 - 26 93 35
E-post: lars.frank@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens förtroendevalda med parti, hemort, uppdrag och kontaktuppgifter

Här listas förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder i bokstavsordning efter efternamn.

Här kan du läsa mer om hur du kan föra dialog och påverka Region Gotland:

https://www.gotland.se/dialogochpaverkan

A

Aboulaich (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gmail.com

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
0498-26 70 00, eva.ahlin@centerpartiet.se

Albers, Henrik (C) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-771 87 94, henrikalbers@gmail.com

Ammunet, Torgny (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-652 27 30, torgny.ammunet@gotland.se

Andersson, Britt (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.linnea.andersson@gmail.com

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.andersson01@gotland.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson@centerpartiet.se

Andersson, Tjelvar (C) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
qvarnstromchristina@hotmail.com

B

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; ordförande
Visby Centrum; lekmannarevisor
073-600 13 17, carin.m.backlund@gmail.com

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-071 33 99, annamaria.bauer@gmail.com

Bendelin, Börje (C) Väte
Byggnadsnämnden; ersättare
070-399 00 97, bendelin.magnuse@i.lrf.se

Bandelin, Ylva (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-696 04 98, ylva.bendelin@gotland.se

Barnard, Peter (V) Hangvar
076-815 41 25, fam_barnard@jahoo.se

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Byggnadsnämnden; ledamot
076-806 64 00, lars-erik.benneck@telia.com

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@gotland.se

Benthammar, Tina (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-228 30 83, tinabenthammar@sd.se

Benzler, Brittis (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
070-447 67 71, brittis.benzler@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Valnämnden; ledamot
070-447 78 92, jorgen.benzler@gotland.se

Berg, Lisa (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-587 51 58, lisa.berg@fenomenalen.se

Bjurström, Lars (V) Klintehamn
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-541 98 35, lars.bjurstrom@vansterpartiet.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; Vice ordförande
070-386 75 66, bo.bjorkman@gotland.se

Björkqvist, Ola (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-326 54 40, bjersfarm@gmail.com

Blomgren, Dan (S) Visby
Socialnämnden; ledamot
073-809 44 12, dan.blomgren@gotland.se

Blochmann, Klara (C) Fårö
070-042 86 10, klarablochmann@gmail.com

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-759 80 64, kjboberg@hotmail.com

Bokelund, Lisbeth (MP) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-897 64 62, lisbeth.bokelund@mp.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ersättare
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Bornold, Viveca (MP) Hangvar
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-512 46 49, bornold@tajnungs.se

Broberg, Curt (C) Fårösund
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-604 24 16, curt.broberg@centerpartiet.se

Broén, Lena (S) Visby
Inget telefonnummer, ingen e-post

Brunner, Wolfgang (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Byggnadsnämnden; ersättare
070-738 23 83, wolbr@outlook.com

C

Carlgren, Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
070-447 68 13 saga.carlgren@gotland.se

Carlsson, Jonathan (S) Visby
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-836 08 95, Jonathan.carlsson@ssu.se

Carlström, Nilsson Margareta (S) Visby 
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
070-204 42 68, magganc-n@hotmail.com

Cederblad Segerheden, Marina (SD) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
marina.c.segerheden@gmail.com

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-779 04 08, berit@onsjo.com

Criwall, Charlotte (M) När
Regionfullmäktige; ledamot
070-622 08 80, charlotte.criwall01@gotland.se

D

Dahlberg, Alexandra (S) Visby
Tekniska nämnden; ledamot
070-495 34 84 alexandra.dahlberg@hotmail.com

Dahlby, Leif (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordf.
076-836 99 50, leif.dahlby@gotland.se

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; 1:e vice ordförande
Valberedningen; ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-534 05 44, bjorndahlstromlarbro@gmail.com

De Maecker, Stefaan (MP) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
070-447 73 24, stefaan.de.maecker@gotland.se

Dyvander-Johansson, Pia (S) Visby
Patientnämnden; ordförande
070-922 34 77, piadyvander@hotmail.com

E

Edlund, Stefan (C) Gammelgarn
Socialnämnden: ersättare
073-097 93 91, stefan.edlund@gotland.se

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Tekniska nämnden; vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ordförande
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Ekdahl, Jan (C) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-326 53 06, jan.ekdahl@lrf.se

Ekelund, Bo (M) Fårö
Tekniska nämnden; ledamot
070-719 30 70, bo.ekelund@moderaterna.se

Eklund, Arne (M) Fårösund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
076-360 70 16, arne@bunge.se

Ekman, Tony (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Byggnadsnämnden; ersättare
070-567 38 82, tonyekman70@mail.com

Ekström, Kristin (MP) Visby
Valnämnden; ledamot
070-264 23 00, ekstrom.kristin@gmail.com

Ekström, Magnus (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-320 03 11, sap@magnusekstrom.se

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-358 03 90, greger.eneqvist@guteweb.se

Eneqvist, Lena (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-373 95 65, lena@gotlandsturist.se

Engelbrektsson, Lars (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-842 25 69
lars.engelbrektsson@sd.se

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, engstromsles@hotmail.com

Enström, Isabel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ordförande
070-083 26 51, isabel.enstrom@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; ordförande
Pensionärsrådet; ordförande
076-010 04 68, hakan.ericsson@gotland.se

Eriksson, Jan-Erik (V) Väte
Valnämnden; ersättare
073-961 06 93, jan-erik.eriksson@telia.com

Eriksson, Monica (V) Väte
Socialnämnden; 1:e vice ordförande
070-447 68 64, monika.eriksson@gotland.se

Eriksson, Rebeccah (V) Träkumla
073-963 77 70, beccish@hotmail.com

 

F

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 2:e vice ordförande
Regionråd i opposition
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; vice ordförande
070-993 66 62, aino.friberg-hansson@gotland.se

Frick, Hilda (SD) Visby
073-916 83 61, hilda.frick@sd.se

Frändestrand, My (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
076-324 04 76, my.frandestrand@ssu.se

G

Gahne, Niklas (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
070-756 19 99, niklas.gahne@hotmail.com

Gahnström, Anna (C) Bro
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-309 79 26, anna.gahnstrom@spray.se

Gahnström, Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva@ytlings.se

Gajardo Angel, Rebecca (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-957 72 48, contact@visbyslivergold.com

Gardell, Karin (MP) Visby 
Byggnadsnämnden; ledamot
073-332 17 42, karin.gardell@folkbildning.net

Gardell, Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ordförade
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Ingela (M) Vibble
Byggnadsnämnden; ledamot

Genitz, Kjell (C) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
073-022 29 69, genitz.kj@telia.com

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Byggnadsnämnden; ledamot
0498-26 98 83 , fredrik@gradelius.se

Grund, Lena (L) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-230 81 30, grundlena@gmail.com

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen: ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-600 54 52, linus.gransmark@gotland.se

Grünewald, Marcus (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-093 29 85, marrcus.grunewald@gmail.com

Gudinge, Andreas (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-881 96 13, andreas.gudinge@gotland.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-039 40 82, eva.pa.ungesmiss@telia.com

Gustafsson, Kristian (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ledamot
070-34121 12, skradan@hotmail.com

Gustafsson, Ranita (C) Grötlingbo
Revisor
0498-48 60 01 skradarve@hotmail.com

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-396 72 60, thomas.gustafsson@gotland.se

H

Haack, Anna (KD) Tofta
076-327 62 18, haackanna@hotmail.com

Hall, Robert (MP) Västerhejde
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden; ersättare
076-218 73 69, robert.hall@suderbyn.se

Hallvede, Ola (C) Björke
Regionfullmälktige; ersättare
070-787 01 79, bvt@telia.com

Hammarskjöld, Gabriella (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
070-237 41 39, gabriella.hammarskjold@telia.com

Hansson, Kristiina (S) Vibble
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-730 74 61, kristiina.hansson@hotmail.com

Hansson, Sabina (S) Västerhejde
070-050 04 73, sabiina.hansson@hotmail.se

Hansson, Stig (C) Öja
Byggnadsnämnden; ersättare
070-601 60 70, stig.hansson@i.lrf.se

Hansson, Åke (S) Väskinde
Socialnämnden; ersättare
070-611 27 03, ake.hansson01@gotland.se

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
070-521 12 60, inger.harlevi@balticness.se

Hedberg, Bengt (M) Rute
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-734 10 93, hedberg.bengt@gmail.com

Hedström, Mats (M) Slite
Socialnämnden; ledamot
070-575 74 13, matts.hedstrom@gotland.se

Heilborn, Daniel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-701 42 83, arkitekt@danielheilborn.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor
0703-26 80 42, ronsten11@gmail.com

Hemström, Eleonore (S) Källunge
Valnämnden; ledamot
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@spray.se

Holmgren, Gerd (Fi) Hangvar
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ledamot
070-949 58 01, gerdholmgren@me.com

Holmstedt, Gerty (S) Gothem
Socialnämnden: ersättare
070-264 85 28, gertholm@gotlandica.se

Holmstedt, Torbjörn (S) Bäl
Valnämnden; ersättare
073-806 46 20, t.holmstedt@telia.com

Hrdlicka, Anna (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-519 27 18, anna.hrdlicka@gotland.se

Häglund, Anand (M) Roma
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-024 11 24, anand_haglund@hotmail.com

Högberg, Linnea (KD) Tingstäde
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
073-693 22 60, linnea.hellstrom@gmail.com

I

Ingelmark, Nils (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
070-594 61 07, info@ingelmark.se

Ingesson, Thord (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
070-649 27 82, thord.ingesson@lo.se

J

Jacobsson, Ulla Brithe (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-702 37 68, ullabrithe@telia.com

Jakobsson, Ursula (C) Alva
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-741 06 28, ujacobsson@yahoo.se

Jarve, Jennie (V) Sanda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennievisby@hotmail.com

Johansson, Margareta (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-712 66 47, margareta.johansson@gotland.se

Johansson, Tommy (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
tommy.jo@telia.com

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-653 95 00, tojajoh@hotmail.com

Jonsson, Anita (MP) Fårösund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-373 99 46, anitajonsson46@gmail.com

Jormer, Boel (S) Kräklingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ledamot 
070-460 43 72, boeljormer@hotmail.com

Josefsson, Arne (C) Rone
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Jönsson, Magnus (M) Sanda
Överförmyndarnämnden; vice ordförande
073-429 89 33, magnusjonsson65@hotmail.com

Jönsson, Mats (C) Ardre
Valnämnden; ersättare
070-259 26 48, mikro.johansson@telia.com

K

Karlsson, Patrik (M) Visby
Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden; ersättare
076-792 91 39, patrik.karlsson01@gotland.se

Kahlbom, Åke (C) Västerhejde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-982 75 69, ake.kahlbom@hotmail.se

Kala Min Shereef, Reber (SD) Tofta
073-694 85 17, haackanna@hotmail.com

Karedus, Ann-Marie (S) Visby
Revisor
073-028 92 99, annmarie.ka@telia.com

Karivainio, Jari (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-726 48 60, jari.karivainio@moderat.se

Klang, Thomas (S) Roma
Patientnämnden; ersättare
070-643 71 27, thomas.klang@arlafoods.com

Klingvall, Anita (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; vice ordförande
072-524 85 95, ledamot.klingvall@gmail.com   

Klovsjö, Anneli (S) Väskinde 
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
070-860 04 16, janneli.klovsjo@telia.com

Kraby, Håkan (S) Dalhem
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-495 86 87, krabban@gmail.com

Kristensen Gahnström, Conny (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
070-433 12 09, conny.kristensengahnstrom@gotland.lo.se

Krusell, Katarina (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-683 87 73, katarina.krusell@telia.com

L

Landergren-Wolter, Britt (C) Bro
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
072-294 76 66, brittlandergren@hotmail.com

Landin, Sonia (S) Visby
Revisor
070-286 01 28, sonia.landin@telia.com

Larsson, Jenny (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
0498-21 20 54, jenny.larsson@gotland.se 

Larsson, Jimmy (M) Burs
Miljö-och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-561 68 00, jimpen@hotmail.com

Levin, Julia (C) Lärbro
Socialnämnden; ersättare
070-220 17 11, julia.levin01@gotland.se

Lewander-Ödman, Christina (C) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
070-301 44 90, levander-ödman@home.se

Lidqvist, Sara (KD) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
070-273 67 62, sara.lidqvist01@gotland.se

Lilja, Håkan (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot

Lindberg, Carina (V) Östergarn
Revisor
073-978 61 23, bo.ho@telia.com

Lindahl, Bror (L) Stånga
Socialnämnden; ersättare
070-567 58 95, b-lindahl@swipnet.se

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-836 59 60, gunnel.lindby@hotmail.com

Lindster, Oscar (S) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare
073-444 79 15, delindster@hotmail.com

Lindvall, Ola (C) Dalhem
Socialnämnden; ledamot
070-629 47 69, lindvall.ola@gotland.se

Lingström, Renée (S) Hörsne
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden: ersättare
073-691 91 21, renee.lingstrom@telia.com

Lundstein, Jan-Olof (C) Visby
Tekniska nämnden; ersättare

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-424 60 34, molner_gard@hotmail.com

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Byggnadsnämnden; ledamot
073-050 89 94, kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com

M

Malmberg, Sven Åke (S) Visby
Byggnadsnämnden; ledamot
070-346 31 97, svenakemalmberg@gmail.com

Malmros, Johan (C) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden: 2:e vice ordförande
070-726 30 74, johan.malmros01@gotland.se

Marquart, Tommy (S) Västerhejde
Gymnasie- och utbildningsnämnden; ersättare
070-090 91 30, tommy.marquart@gotland.se

Martell, Eric (S) Öja 
Överförmyndarnämnden; ersättare
70-640 72 49, eric.martell@telia.com

Mattsson, Aina (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-281 90 33, aina.mattsson@edu.gotland.se

Matthing, Ola  (MP) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-660 43 68, ola.matthing@gmail.com

Mickelåker, Arvid (C) Hogrän
Tekniska nämnden; ersättare
070- 742 29 50, arvid@mickelaker.se

Modig Kihlberg, Lennart (SD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Regionstyrelsen; ersättare
lemoki@gmail.com

Möller, Björn (MP) Sanda
Revisor
070-733 09 83, bjornmoller@gmail.com

N

Niklasson, Jonas (C) Hablingbo
Regionfullmäktige; ledamot
073-707 27 88, jonas.nicklasson@gotland.se

Nilsson, Claes Göran (S) Visby
Valnämnden; ordförande
070-577 79 82, cgnilsson1942@gmail.com

Nilsson, Maria (C) Stenkyrka
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-794 04 84, miafanny@hotmail.com

Nilsson, Marianne (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
070-577 79 82, marie.nilzzon@telia.com

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-646 15 09, mikael.nilsson@ifmetall.se

Nilsson, Ronnie (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
0498-27 11 72, ronnienilsson@telia.com

Nobling, Eva Katarina (V) Barlingbo
Byggnadsnämnden; ersättare

Nordblom, Karl-Allan (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
Byggnadsnämnden; ordförande
070-083 24 19, karl-allan.nordblom01@gotland.se

Nordin, Anita (C) Rute
Patientnämnden; vice ordförande
073-718 08 61, anita.nordin@telia.com

Nylund, Birgitta (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-254 75 62, birgitta.nylund@telia.com

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Barn- och utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-346 67 64, stefan.nypelius@centerpartiet.se

Nysell, Claes (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-889 17 56, claes.nysell@me.com

O

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-223 42 20 bibbi.olsson@gotland.se

Olsson, Dick (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
076-620 21 26, kasibaken@hotmail.com

Onoszko, Maciej (C) Roma
Socialnämnden; ersättare
073-511 48 17 maciej.onoszko01@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
070-779 04 04 hakan@onsjo.com

Ortman, Sigbritt (M) Fleringe
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-722 86 98 sigbrittdirect@telia.com

P

Palmenfelt, Karin (Fi) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-369 44 48, karin.palmenfelt@gmail.com

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-583 84 31, margareta.persson01@gotland.se

Petersen, Hans Jörgen (M) Västerhejde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-899 21 59, hans-jorgen.petersen@gotland.se

Petersson, Lennart (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ordförande
073-390 34 68 lennartpetersson@live.se

Pettersson, Berit (S) Tingstäde
Valnämnden; ersättare
070-867 84 32 berit.0498274224@telia.com

Pettersson, Elof (S) Västerhejde
Patientnämnden; ledamot
070-962 26 18, info@hogklints.se

Pettersson, Eva (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-42 47 052, pettersson6009@hotmail.com

Pettersson, Johan (SD) Garde
Regionfullmäktige; ersättare

Pettersson, Mariell (M) Slite
Tekniska nämnden; ersättare
073-717 40 96, mallpet74@gmail.com

Pettersson, Oscar (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
072-231 12 80, oskar.ahlin@gmail.com

Pettersson, Tomas (Fi) Vamlingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
070-314 17 88, tomas@advokatgotland.se

Pettersson, Ulla (S) Visby
Byggnadsnämnden; ledamot
070-447 74 31, ulla.p.n@telia.com

Philip, Linn (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden, ersättare
072-509 05 41, linn.philip@gotland.se

R

Reinhag, Filip (S) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition
073-642 07 19, filip.reinhag@gotland.se

Renström, Jörgen (MP) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: ledamot
070-346 30 96, jorgen.renstrom@gmail.com

Ronström, Erik (MP) Mästerby
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
073-922 97 99, erik@ompom.se

Rosell, Carin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
Gotlands musikstiftelse; ledamot
070-592 33 99, carin.rosell01@gotland.se

Rödén, Mats-Ola (L) Visby
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-447 91 47, roden.gotland@telia.com

S

Samsonova, Irina (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
072-057 33 51, irina.samsonova@gotland.se

Samuelsson, Joakim (C) Träkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-304 98 28 joakimsamuelsson68@gmail.com

Schüberg, Carina (V) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-341 50 18 acarina71@gmail.com

Scheutz, Jessica (C) Atlingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
072-201 31 71, jessica.scheutz@me.com

Secho, Edris (S) Klinte
Byggnadsnämnden; ersättare
edris84@hotmail.com

Sederholm, Ann-Christin (M) Fårösund
Patientnämnden; ersättare
073-618 24 90, anki.sederholm@gmail.com

Siedberg, Catharina (MP) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-526 10 43, catharina.siedberg@hotmail.com

Sigsarve, Stellan (C) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
073-140 00 86, bredstell@hotmail.com

Silva, Tito (V) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-647 81 51, gotlandtito@hotmail.com

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonsson@moderat.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 1:e vice ordförande
Regionråd
072-547 60 28, jesper.karlsson@gmail.com

Stenman, Åke (S) Tingstäde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;ersättare
070-632 25 07, ake.stenman@telia.com

Stenström, Lena (MP) Visby
Socialnämnden; ledamot
073-253 77 12, lena.stenstrom01@gotland.se

Storm, Robin (M) Follingbo
Regionfullmäktige; ersättare
073-970 92 56, robinstorm1@hotmail.com

Strandänger, Arne (C) Visby
Gotlandshems styrelse; ersättare
0498-27 05 27, ingen e-post

Ström, Torun (Fi) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-028 03 84, torun.strom@figotland.se

Ståhl Mousa, Anne (S) Lummelunda
Regionfullmäktige; ledamot
Byggnadsnämnden; vice ordförande
073-393 99 06, anne.stahl-mousa@gotland.se

Sundin, Anna (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-708 73 65, anna.sundin01@gotland.se

Sundin, Elin (S) Sanda
Regionstyrelsen; ersättare
076-122 92 08, elin_sundin@hotmail.com

Sundin, Joan (V) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-990 31 39, joansundin@gmail.com

Sundin, Mats (S) Gammelgarn
Socialnämnden; ledamot
070-452 70 87, mats.sundin01@gotland.se

Sutare, Karin (MP) Stånga
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-651 73 08, keramikkarin@hotmail.com

Svensson, Jan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-447 68 95, jan.svensson01@gotland.se

Swärd, Philip (M) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
072-252 52 38, philip.sward@moderaterna.se

T

Thomasson, Anders (C) Hamra
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-602 80 21, andersthomasson@telia.com

Thomasson, Johan (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-890 22 30, johan.thomasson@gotland.se

Thomasson, Thomas (C) Lye
Valnämnden; vice ordförande
070-518 24 68, t.homasson@telia.com

Thomsson, Lars (C) Vänge
Riksdagsman
Regionfullmäktige; ledamot
Byggnadsnämnden; ledamot
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Thored, Patrik (M) Rute
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-531 88 69, patrik.thored@gotland.se

Tillander, Tore (V) Slite
Byggnadsnämnden; ledamot
073-360 99 77 ttill@scancern.com

U

Unger, Andreas (M) Västerhejde
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Byggnadsnämnden ; ersättare
073-426 33 02, andreas.unger@ungerco.se

 

V/W

Wahlström, Kjell-Åke (S) Slite
Byggnadsnämnden, ersättare
070-438 99 96, kjell_wahlstrom@hotmail.com

Wahlström, Catarina (S) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-673 54 94, catarina_wahlstrom@hotmail.com

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin01@gotland.se

Wallner, Jan (L) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-519 71 32, jan.wallner@comhem.se

Wanneby, Elisabeth (MP) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
070-227 55 90, wanneby@mp.se

Werner, Eira (Fi) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
076-105 70 60, eira.werner@telia.com

Westerén, Hanna (S) Visby
Riksdagsman
Regionfullmäktige; ledamot
072-556 45 23, hanna.westeren@riksdagen.se

Westfält-Nilsson, Monica (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Valnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-552 72 67, monica.westfalt-nilsson@gotland.se

Westman, Jon (V) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-088 74 09, jon.westman01@gotland.se

Wiberg, Erna (S) Väskinde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-394 15 04, erna.wiberg@hotmail.com

Wiberg, Johnny (S) Källunge
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-759 98 70, johnny.wiberg@gotland.se

Wickman, Bengt (C) Eskelhem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-357 60 12, bengt@rovide.se

Wiginder, Malin (C) Lokrume
Byggnadsnämnden; ersättare
073-965 26 66, malinwiginder@live.se

Wigren, Peter (M) Östergarn
Tekniska nämnden; ersättare
070-620 43 90, peter.wigren@moderat.se

Wiklund, Andreas (L) Lau
Byggnadsnämnden; ersättare
073-785 32 60, andreas.wiklund@gotland.se

Wiklund, Katja (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden, ersättare
070-739 87 22, katja.viklund@gotland.se

Virgin, Bertil (S) Visby
Region Gotlands revisorer; vice ordförande
076-130 84 08, bevi428@gmail.com

Wizén, Karin (V) Västerhejde
Socialnämnden; ledamot
073-789 49 93, karin.wizen@gotland.se

Wong, Meishuan (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-750 55 66, meishuan.wong@moderaterna.se

Wramner, Stefan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
072-853 65 24, stefan.wramner@gotland.se

Wyrsch, Elias (M) Tofta
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
072-531 88 69, elias.wyrsch@gmail.com

Wärn, Roger (M) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Barn-  och utbildningsnämnden; ledamot
070-556 10 75, roger.warn@gmail.com

Wäss, Stefan (M) Väskinde
Socialnämnden; ersättare
070-747 03 98, stefan.wass@gotland.se

Å

Åberg, Malin (C) Ganthem
Regionfullmäktige; ledamot
073-582 94 87, malin.aberg@centerpartiet.se

Åkerlund, Lars (V) Vänge
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-765 86 68, lars.akerlund@gotland.se

Ö

Öjefors Quinn, Viktoria (V) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-322 32 54, pluttenquinn@hotmail.com

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-378 19 58, rolf.ostrom@gotland.se

Özyurt, Hasan (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
070-768 44 49, nasahtruyzo@hotmail.com

Sidan uppdaterad: 18 december 2018
Ansvarig för sidan: Lars Frank

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?