Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Lars Frank
Kanslisekreterare
Telefon: 0498 - 26 93 35
E-post: lars.frank@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens förtroendevalda med parti, hemort, uppdrag och kontaktuppgifter

Här listas förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder i bokstavsordning efter efternamn.

Här kan du läsa mer om hur du kan föra dialog och påverka Region Gotland:

https://www.gotland.se/dialogochpaverkan

A

Aboulaich, Ayman (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; 1:e vice ordförande
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gotland.se

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Miljö- och byggnämnden; ordförande
0498-26 98 51, eva.ahlin01@gotland.se

Akyuz, Aydin (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Ahlgren, Yvonne (C) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-459 01 04, yvonne.ahlgren02@gotland.se

Ahlstäde, Maria (S), Sanda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-598 06 42, maria.alstade01@gotland.se

Ammunet, Torgny (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-652 27 30, torgny.ammunet@gotland.se

Andersson, Anna (C) Levide
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-848 36 96, anna.andersson01@gotland.se

Andersson, Britt (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.linnea.andersson@gmail.com

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.andersson01@gotland.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson@centerpartiet.se

Andersson, Tjelvar (C) Tingstäde
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-300 68 39, tjelvar.andersson@gotland.se

Asklander, Niklas (KD) Klintehamn
Tekniska nämnden; ersättare
070-831 47 15, niklas.asklander@gotland.se

Asplund, Johan (KD) Sproge
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-810 19 19, johan.asplund@gotland.se

B

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; vice ordförande
073-600 13 17, carin.m.backlund@gmail.com

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
070-071 33 99, annamaria.bauer@gmail.com

Bendelin, Börje (C) Väte
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-399 00 97, borje.bendelin@gotland.se

Bandelin, Ylva (S) Guldrupe
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-696 04 98, ylva.bendelin@gotland.se

Barnard, Peter (V) Hangvar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
076-815 41 25, fam_barnard@jahoo.se

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
076-806 64 00, lars-erik.benneck@gotland.se

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@gotland.se

Benthammar, Tina (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-228 30 83, tina.benthammar02@gotland.se

Benzler, Brittis (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-447 67 71, brittis.benzler@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-447 78 92, jorgen.benzler@gotland.se

Bergström, Magnus (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-090 37 72, magnus.bergstrom01@gotland.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; Vice ordförande
070-386 75 66, bo.bjorkman@gotland.se

Björkqvist, Ola (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-326 54 40, bjersfarm@gmail.com

Bergström, Magnus (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare

Blochmann, Klara (C) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-042 86 10, klara.blochmann01@gotland.se

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ordförande
070-759 80 64, karl-johan.boberg@gotland.se

Bokelund, Lisbeth (MP) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-897 64 62, lisbeth.bokelund@mp.se

Bokelund, Pär (MP) Fröjel
Socialnämnden; ledamot
076-587 31 69, par.bokelund01@gotland.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ersättare
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Brunner, Wolfgang (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-738 23 83, wolbr@outlook.com

C

Carlberg, Niklas (M) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-941 56 14, niklas.carlberg01@gotland.se

Carlgren, Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition
070-447 68 13 saga.carlgren@gotland.se

Carlsson, Jonathan (S) Visby
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-836 08 95, Jonathan.carlsson@ssu.se

Cederblad Segerheden, Marina (SD) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
marina.c.segerheden@gmail.com

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Patientnämnden; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ersättare
070-779 04 08, berit@onsjo.com

Celion, Lena (M) Slite
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-746 94 18, lena.celion@gotland.se

Criwall, Charlotte (M) När
Regionfullmäktige; ledamot
070-622 08 80, charlotte.criwall01@gotland.se

D

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; 1:e vice ordförande
Valberedningen; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ordförande
070-534 05 44, bjorndahlstromlarbro@gmail.com

Dyvander-Johansson, Pia (S) Visby
Patientnämnden; vice ordförande
070-922 34 77, piadyvander@hotmail.com

E

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Ekman, Tony (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö-  och byggnämnden; ledamot
070-567 38 82, tony.ekman@gotland.se

Ekström, Magnus (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-320 03 11, magnus.ekstrom@gotland.se

Emilsson, Helena (KD) Visby
Valnämnden; ersättare

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-358 03 90, greger.eneqvist@gotland.se

Eneqvist, Lena (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-373 95 65, lena.eneqvist@gotland.se

Engelbrektsson, Lars (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-842 25 69, lars.engelbrektsson@gotland.se

Engström, Eva (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-962 18 68, eva.engstrom05@gotland.se

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, engstromsles@hotmail.com

Enström, Isabel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-725 06 02 , isabel.enstrom@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; 2:e vice ordförande
076-010 04 68, hakan.ericsson@gotland.se

Eriksson, Jan-Erik (V) Väte
Valnämnden; ledamot
073-961 06 93, jan-erik.eriksson@telia.com

Eriksson, Monica (V) Väte
Socialnämnden; ersättare
070-447 68 64, monika.eriksson@gotland.se

Eriksson, Rebeccah (V) Träkumla
Regionfullmäktige; ersättare
073-963 77 70, beccish@hotmail.com

F

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 2:e vice ordförande
Regionråd i opposition
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-993 66 62, aino.friberg-hansson@gotland.se

Frick, Hilda (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-916 83 61, hilda.frick@sd.se

Frändestrand, My (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
076-324 04 76, my.frandestrand@ssu.se

G

Gadd Wäss, Madeline (M) Väskinde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-007 03 98, madelene.gadd-wass@gotland.se

Gahne, Niklas (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-756 19 99, niklas.gahne@hotmail.com

Gahnström, Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva.gahnstrom02@gotland.se

Gajardo Angel, Rebecca (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ersättare
073-957 72 48, rebeca.gajardo-angel@gotland.se

Gardell, Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; 2:e vice ordförande
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Ingela (M) Vibble
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-906 36 88, ingela.gardelin01@gotland.se

Gardelin, Lena (C) Gothem
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Genitz, Kjell (C) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-022 29 69, genitz.kj@telia.com

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; ersättare
Regionråd
0498-26 98 83 , fredrik.gradelius@gotland.se

Granath, Sara (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Grund, Lena (L) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-230 81 30, lena.grund@gotland.se

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen: ersättare
Barn- utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-600 54 52, linus.gransmark@gotland.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-039 40 82, eva.pa.ungesmiss@telia.com

Gustafsson, Kristian (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ledamot
070-34121 12, skradan@hotmail.com

Gustafsson, Ranita (C) Grötlingbo
Revisor
0498-48 60 01 skradarve@hotmail.com

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-396 72 60, thomas.gustafsson@gotland.se

H

Haack, Anna (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-327 62 18, anna.haack@gotland.se

Hall, Robert (MP) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
076-218 73 69, robert.hall@suderbyn.se

Hallbom, Anna (L) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Hallvede, Ola (C) Björke
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-787 01 79, ola.hallvede@gotland.se

Hammarskjöld, Gabriella (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-237 41 39, gabriella.hammarskjold@gotland.se

Hammerin, Carin (L) Visby
Valnämnden; ledamot

Hansson, Kristiina (S) Vibble
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-730 74 61, kristiina.hansson@gotland.se

Hansson, Sabina (S) Västerhejde
070-050 04 73, sabiina.hansson@hotmail.se

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ledamot
070-521 12 60, inger.harlevi@balticness.se

Heilborn, Daniel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-701 42 83, daniel.heilborn@gotland.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor
0703-26 80 42, ronsten11@gmail.com

Hellgren, Stig (C) Östergarn
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-716 16 88, stig.hellgren@gotland.se

Hemström, Eleonore (S) Källunge
Valnämnden; vice ordförande
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@spray.se

Herdenstam, Cecilia (Fi) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Henriksson, Jonas (C) Rute
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Holmgren, Gerd (Fi) Hangvar
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-949 58 01, gerd.holmgren@gotland.se

Holmstedt, Gerty (S) Gothem
Socialnämnden: ersättare
070-264 85 28, gerty.holmstedt01@gotland.se

Hrdlicka, Anna (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-519 27 18, anna.hrdlicka@gotland.se

Högberg, Linnea (KD) Tingstäde
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-693 22 60, linnea.hellstrom@gmail.com

I

Idamn, Britt (Fi) Klintehamn
Socialnämnden; ersättare
073-345 21 15, britt.idman@gotland.se

Ingesson, Thord (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-649 27 82, thord.ingesson@gotland.se

J

Jacobsson, Ulla Brithe (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
073-702 37 68, ullabrithe@telia.com

Jakobsson, Gullvi (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-826 32 80, gullvi.jakobsson@gotland.se

Jakobsson, Ursula (C) Alva
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-741 06 28, ujacobsson@yahoo.se

Jankert, Peter (V) Havdhem
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot

Jarve, Jennie (V) Sanda
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennievisby@hotmail.com

Johansson, Marcus (S) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-653 95 00, tony.johansson@gotland.se

Jonsson, Anita (MP) Fårösund
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-373 99 46, anita.jonsson@gotland.se

Jonsson, Felix (S) Klintehamn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Josefsson, Arne (C) Rone
Valnämnden; ordförande
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Jönsson, Mats (C) Ardre
Valnämnden; ersättare
070-259 26 48, mikro.johansson@telia.com

K

Karlsson, Patrik (M) Visby
Överförmyndarnämnden; ledamot
076-792 91 39, patrik.karlsson01@gotland.se

Kalström, Åke (S) Fårö
Valnämnden; ersättare
070-447 71 43, ake.kalstrom@kommunal.se

Karedus, Ann-Marie (S) Visby
Revisor
073-028 92 99, annmarie.ka@telia.com

Karivainio, Jari (M) Visby
Patientnämnden; ledamot
070-726 48 60, jari.karivainio@moderat.se

Kebbe, Vera (Fi) Visby
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse: ersättare

Klasson, Ulf (L) Klintehamn
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse: ledamot
070-542 56 61, ulf.klasson@gotland.se

Klovsjö, Anneli (S) Väskinde 
Regionfullmäktige; ersättare
Överförmyndarnämnden; ersättare
070-860 04 16, anneli.klovsjo@gmail.com

Kristensen Gahnström, Conny (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
070-433 12 09, conny.kristensengahnstrom@telia.com

Krusell, Katarina (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-683 87 73, katarina.krusell@gotland.se

L

Lagerstedt, Adam (L) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-090 19 04, adam.lagerstedt@gotland.se

Landin, Sonia (S) Visby
Revisor
070-286 01 28, sonia.landin@telia.com

Larsson, Jimmy (M) Burs
Socialnämnden; ersättare
070-561 68 00, jimmy.larsson@gotland.se

Lewander-Ödman, Christina (C) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
070-301 44 90, levander-ödman@home.se

Lidqvist, Sara (KD) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-273 67 62, sara.lidqvist01@gotland.se

Lilja, Håkan (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-447 71 20, hakan.lilja01@gotland.se

Lind, Lena (MP) Lummelunda
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Lindberg, Carina (V) Östergarn
Revisor
073-978 61 23, bo.ho@telia.com

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Överförmyndarnämnden; ordförande
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-836 59 60, gunnel.lindby@gotland.se

Lindby, Monica (M) Dalhem
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-713 89 69, monica.lindby01@gotland.se

Lindster, Oscar (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-444 79 15, oscar.lindster@gotland.se

Lindvall, Ola (C) Dalhem
Socialnämnden; ersättare
070-629 47 69, lindvall.ola@gotland.se

Lingström, Renée (S) Hörsne
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden: ersättare
073-691 91 21, renee.lingstrom@gotland.se

Livemo, Therese (V) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-341 83 06, therese.livemo@gotland.se

Lundstein, Jan-Olof (C) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
070-523 78 82, jan-olof.lundstein@gotland.se

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden; 1:e vice ordförande
070-424 60 34, ingemar.lundqvist01@gotland.se

Lundqvist, Åsa (M)
Överförmyndarnämnden; ersättare
070-760 50 24, molner_gard@hotmail.com

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-050 89 94, kerstin.lofgren-dahlstrom@gotland.se

M

Malmros, Johan (C) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden: 1:e vice ordförande
070-726 30 74, johan.malmros01@gotland.se

Martell, Eric (S) Öja 
Överförmyndarnämnden; vice orförande
70-640 72 49, eric.martell@telia.com

Mattsson, Aina (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-281 90 33, aina.mattsson@edu.gotland.se

Matthing, Ola  (MP) Tingstäde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-660 43 68, ola.matthing@gotland.se

Modig Kihlberg, Lennart (SD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Regionstyrelsen; ersättare
lemoki@gmail.com

Moon, Håkan, (L) Visby
Revisor; ledamot

N

Nazari, Samir (S) Fårösund
Socialnämnden; ersättare
samir.nazari01@gotland.se

Niklasson, Jonas (C) Hablingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
073-707 27 88, jonas.niklasson01@gotland.se

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-646 15 09, mikael.nilsson@ifmetall.se

Nordblom, Karl-Allan (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
070-083 24 19, karl-allan.nordblom01@gotland.se

Nordin, Anita (C) Rute
Patientnämnden; ordförande
073-718 08 61, anita.nordin@telia.com

Nylund, Birgitta (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-254 75 62, birgitta.nylund@telia.com

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
070-346 67 64, stefan.nypelius@gotland.se

Nysell, Claes (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Valberedningen; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-889 17 56, claes.nysell01@gotland.se

O

Olofsson, Therese (C) Roma
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordförande
070-223 42 20 bibbi.olsson@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
070-779 04 04 hakan@onsjo.com

Olofsson, Mats (C) Atlingbo
Patientnämnden; ersättare

P

Palmgren, Jessica (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-583 84 31, margareta.persson01@gotland.se

Petersson, Lennart (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-390 34 68 lennart.petersson@gotland.se

Pettersson, Berit (S) Tingstäde
Valnämnden; ersättare
070-867 84 32 berit.0498274224@telia.com

Pettersson, Eva (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-424 70 52, eva.pettersson04@gotland.se

Pettersson, Johan (SD) Garde
Regionfullmäktige; ersättare

Pettersson, Oscar (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
072-231 12 80, oskar.ahlin@gmail.com

Pettersson, Tomas (Fi) Vamlingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Valberedningen; ersättare
070-314 17 88, tomas.pettersson01@gotland.se

Philip, Linn (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
072-509 05 41, linn.philip@gotland.se

R

Reinhag, Filip (S) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; vice ordförande
Regionråd i opposition
073-642 07 19, filip.reinhag@gotland.se

Rinblad, Eva (Fi) Fröjel
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare

Rosell, Carin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-592 33 99, carin.rosell01@gotland.se

Runander, Lina (M) Fröjel
Tekniska nämnden; ersättare
070-612 30 99, lina.runander@gotland.se

Ruthström, Nina (Fi) Lummelunda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-917 03 07, nina.ruthstrom@gotland.se

Rödén, Mats-Ola (L) Visby
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
070-447 91 47, mats-ola.roden01@gotland.se

S

Samsonova, Irina (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
072-057 33 51, irina.samsonova01@gotland.se

Samuelsson, Joakim (C) Träkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-304 98 28 joakimsamuelsson68@gmail.com

Shareef, Reber Kala Min (SD) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
073-694 85 17, haackanna@hotmail.com

Sigsarve, Stellan (C) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-140 00 86, bredstell@hotmail.com

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonsson@moderat.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 1:e vice ordförande
Regionråd
072-547 60 28, jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Solin, Gunnar (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-668 86 63, gunnar.solin@gotland.se

Stenman, Lilian (S) Tingstäde
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-8851547, lilian.stenman@gotland.se

Stenman, Åke (S) Tingstäde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-632 25 07, ake.stenman@telia.com

Stephansson, Karin (MP) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-749 26 61, karin.stephansson@gotland.se

Stigsson, Gubb Marit (Fi) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
marit.stigson01@gotland.se

Storm, Robin (M) Follingbo
Regionfullmäktige; ersättare
073-970 92 56, robinstorm1@hotmail.com

Ström, Torun (Fi) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Valnämnden; ersättare
073-028 03 84, torun.strom@figotland.se

Ståhl Mousa, Anne (S) Lummelunda
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; 2:e vice ordförande
073-393 99 06, anne.stahl-mousa@gotland.se

Sundin, Anna (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-708 73 65, anna.sundin01@gotland.se

Sundin, Elin (S) Sanda
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
076-122 92 08, elin.sundin@gotland.se

Svensson, Jan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-447 68 95, jan.svensson01@gotland.se

Swärd, Philip (M) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
072-252 52 38, philip.sward@moderaterna.se

Söderström, Dennis (SD) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-976 33 86, dennis.soderstrom02@gotland.se

T

Thomasson, Anders (C) Hamra
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-602 80 21, anders.thomasson@gotland.se

Thomasson, Johan (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-890 22 30, johan.thomasson@gotland.se

Thomsson, Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsman
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Tillander, Tore (V) Slite
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-360 99 77, tore.tillander@gotland.se

U

Unger, Andreas (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
073-426 33 02, andreas.unger@gotland.se

 

V/W

Wahlström, Kjell-Åke (S) Slite
Miljö- och byggnämnden, ersättare
070-438 99 96, kjell-ake.wahlstrom@gotland.se

Wahlström, Catarina (S) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-744 20 17, catarina.wahlstrom01@gotland.se

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin01@gotland.se

Wanneby, Elisabeth (MP) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
070-227 55 90, wanneby@mp.se

Werner, Eira (Fi) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
076-105 70 60, eira.werner@telia.com

Wessman, Stigh (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
073-056 23 00, stigh.wessman@telia.com

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsman
072-556 45 23, hanna.westeren@riksdagen.se

Westfält-Nilsson, Monica (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Valnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-552 72 67, monica.westfalt-nilsson@gotland.se

Viberg, Johnny (M) Källunge
Socialnämnden; ledamot
070-759 98 70, johnny.viberg01@gotland.se

Wiklund, Katja (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-739 87 22, katja.viklund@gotland.se

Wong, Mei Shuan (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-750 55 66, meishuan.wong@moderaterna.se

Wramner, Stefan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
072-853 65 24, stefan.wramner@gotland.se

Wyrsch, Elias (M) Tofta
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
072-531 88 69, elias.wyrsch@gmail.com

Wärn, Roger (M) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
070-556 10 75, roger.warn@gmail.com

Å

Åberg, Malin (C) Ganthem
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-582 94 87, malin.aberg@centerpartiet.se

Ågren, Mats (S) Sanda
Revisor; ordförande

Ö

Öjefors Quinn, Viktoria (V) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-322 32 54, pluttenquinn@hotmail.com

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Socialnämnden; ordförande
070-378 19 58, rolf.ostrom@gotland.se

Özyurt, Hasan (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
070-768 44 49, nasahtruyzo@hotmail.com

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?