Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlansd slöjd- och formkonsulent Frode Falkenhaug. (Foto: Bo Loquist.)

Kulturkonsulenter på Gotland

Kulturkonsulenterna ingår i kultursamverkansmodellen och i de regionala kulturplanerna presenteras mål och inriktning för deras arbete. Konsulenterna ingår i forumet Regionalt Forum för Kulturutveckling.

Kulturkonsulenternas övergripande uppdrag

Kulturkonsulenterna stärker den regionala kulturen genom att arbeta för att kulturlivet ska spegla samhällets etniska och kulturella mångfald inom såväl utbud och publik som kulturlivets utövare.

Kulturkonsulenterna på Gotland har övergripande uppdrag kring följande punkter:

  • Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
  • Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får möjlighet att möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
  • Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och detaljkännedom – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Att vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att verka via olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
  • Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika förutsättningar.

Ordet konsulent kommer från latinets consultare, som betyder fråga om råd, diskutera eller konsultera.