Kontakt

Armin Scholler
Konstutvecklare
Telefon: 0498-29 27 78, 076-423 03 03
E-post: armin.scholler@gotlandsmuseum.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gatukonst, nära Stora torget, Visby innerstad. Okänd konstnär.

Konstutvecklare

Konstutvecklarens uppgift är att stärka, främja och utveckla det gotländska konstområdet. Genom en helhetssyn på konsten och dess relation till det övriga samhället är verksamheten övergripande inriktade på att stärka de regionala strukturerna på konstområdet.

Konstutvecklarens ansvarsområde är att arbeta inom konstsektorn och göra den gotländska konstscenen tillgänglig för alla. Främjandeuppdraget syftar till utveckling av konstområden, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande mellan olika aktörer på och utanför konstområdet.

Arbetet bedrivs både på strategisk och operativ nivå och innebär både en processinriktad och en rådgivande funktion. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar för publikkontakter. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

I uppdraget ingår också att stärka konstens ställning på Gotland genom att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar konstlivet i regionen, insatser för barn och unga samt att ge stöd till och utveckla samarbetet med enskilda konstnärer och grupper. Det kan t ex innebära att initiera projekt och att konkret arbeta med publik- och konstpedagogisk utveckling.

Konstutvecklaren på Gotland, som har sin fysiska plats på Gotlands Museum, heter Armin Scholler. Tjänsten är på 50 procent.