Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare/Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 
Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst, Gotlands Museum
Telefon: 070-627 75 74
E-post:  berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som tittar på en tavla.

Bild och formkonst

Genom historien har många bildkonstnärer sökt sig till Gotland och bildkonsten och konsthantverket är fortfarande framträdande på ön. Gotlands konstmuseum, Galleri Gotland och GKF (gotländska konsthantverkare och formgivare) är några av de platser som visar konst och -hantverk.