Kontakt

Projektledare 
Erik Bäckström
Telefon: 0498-204911
E-post: erik.backstrom@gotland.se

Kontaktpersoner för delprojekten

Skola och arbetsliv
Studie- och yrkesvägledning: Susanne Svensson
E-post: susanne.svensson02@gotland.se

PRAO: Marianne Ekedahl
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Yrkeshögskoleutbildningar
Jörgen Benzler
E-post: jorgen.benzler@gotland.se

Teknik- och vård- och omsorgscollege
Erik Bäckström och Jane Ahrling
E-post: erik.backstrom@gotland.se

Följeforskning
Erik Bäckström
E-post: erik.backstrom@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kompetensförsörjningsprojektet Kompetenta Gotland

Gotland är i stort behov av god och hållbar kompetensförsörjning. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens projekt Kompetenta Gotland har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland. Projektet omfattar fyra delaktiviteter: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. 

Projektets aktiviteter syftar till att stärka strukturer och samarbeten mellan skolan och arbetslivet. Ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga tillsammans med ett ökat engagemang från arbetsgivare ska leda till att arbetsgivare i större utsträckning och mer långsiktigt ska kunna hitta den kompetens de efterfrågar.

Dessutom behöver utbildningssatsningar och utbildningsutbudet på Gotland kompletteras utifrån det småskaliga näringsliv som präglar ön. Därför ska projektet hitta strukturer för att i högre grad tillgängliggöra yrkeshögskoleutbildningar för gotlänningar, liksom att undersöka möjligheten att införa Teknik- och/eller Vård- och omsorgscollege på ön. 

Projektägare: utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland

Projekttid: 2017 06 01 – 2020 11 01

Projektbudget: 8 370 700 kronor (1:1)

Finansiering: Inom ramen för Hållbara Gotland (Tillväxtverket/Region Gotland)

Hållbara Gotland