Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunkompassen

Vid den senaste undersökningen tog Region Gotland ett rejält kliv uppåt i Kommunkompassen, Sveriges kommuner och regioners verktyg för att utvärdera kommuners sätt att arbeta. Resultaten har förbättrats inom sex av åtta områden.

Den senaste undersökningen genomfördes i oktober 2014. Det var den andra undersökningen som Region Gotland deltog i. Undersökningen sker genom intervjuer samt genom att granskarna går igenom ett stort antal officiella dokument och kommunens hemsida.

Över medel på alla områden

2014 års resultat blev 551 poäng, vilket är 91 poäng över genomsnittet. Region Gotland har förbättrats inom sex av åtta undersökningsområden och ligger över genomsnittet på alla åtta områden. Störst är förbättringen inom verksamhetsutveckling, där poängen gått från 33 till 68 av 100 samt offentlighet och demokrati, som gått från 44 till 61 poäng.

Beröm för hemsida

13 kommuner genomförde Kommunkompassen under 2014. Region Gotland har det fjärde bästa resultatet av dessa, och det 11:e bästa någonsin.

I rapporten lyfts bland annat regionens hemsida och Förnyelsepriset fram som positiva exempel.

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.