Kontakt

Om du har hälsorelaterade frågor kontakta https://www.1177.se

Vid livshotande tillstånd ring 112

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Koka vattnet innan du dricker det eller använder det i matlagning

Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

Det kommunala dricksvattnet är förorenat av bakterien Clostridium perfringens. Detta gäller i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem. Alla med  kommunalt dricksvatten i området uppmanas att koka allt vatten innan du dricker det eller använder det till matlagning.

Se nedan för aktuell lägesuppdatering. Tidigare lägesbilder hittar du längst ner på sidan.

Boil the water – contaminated drinking water within the Visby water supply area

Boil the water – recommendation

Spara vatten  

Nu spolas vattenledningssystemet i Visby med omnejd och det går åt mycket vatten. Vi måste hjälpas åt att spara vatten.

 • Spola inte vatten i onödan.
 • Duscha kort.
 • Bada inte. 
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem.
 • Diska inte under rinnande vatten.

Här kan du läsa fler bra tips om hur du kan spara vatten

Uppdaterad lägesbild torsdag 7/12 klockan  09:55

 • Spolningen av vattenledningssystemet fortgår.
 • Spara på vattnet. Det går åt mycket vatten och vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så att spolningsarbetet kan fortsätta enligt plan och att vattenreserverna kan fyllas på.
 • Spara vatten genom att exempelvis inte spola vatten i onödan, duscha istället för att bada, diska inte under rinnande vatten och fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem.
  Här kan du läsa fler bra tips om hur du kan spara vatten
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning.
 • De områden som berörs av kokrekommendationen och uppmaningen att spara vatten är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem.
 • I samband med spolningen av vattenledningssystemet kan avlagringar lossna och synas i vattnet inomhus. Du kan då öppna kranen och låta vattnet spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Det är ofarligt att använda vattnet. Följ kokrekommendationerna i övrigt.
 • Provsvaren visar att bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet sedan vattentäkten i Langs Hage stängdes. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet.

Angående sms-tjänst, övrig provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig på Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar
 • Utskick via SMS är ett  komplement och en riktade information vid  driftstörning för vatten och avlopp. 
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbild publiceras tisdag 12 december.

 

Visby dricksvattenområde omfattar:

 • Visby    
 • Vibble
 • Västerhejde
 • Själsö
 • Brissund
 • Väskinde
 • Tofta
 • Eskelhem
 • Västergarn

Delar av Västergarn får sitt vatten från Visby, andra delar av Västergarn får vatten från bräckvattenverket från södra Gotland. För att undvika fel och missförstånd har vi valt att gå ut med information till alla som bor i Västergarn.

Viktiga länkar

Livsmedelsverkets rekommendation kring kokning av dricksvatten och faktablad på andra språk. 

Om du har hälsorelaterade frågor ring 1177 eller läs på https://www.1177.se/ 

Vid livshotande tillstånd ring 112

Kontakt

Frågor från allmänheten hänvisas till teknikförvaltningens kundtjänst:

Telefon: 0498-269000 (knappval 2)

E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Chatta med teknikförvaltningens kundtjänst

Presskontakt

Är du journalist kontakta pressekreterare Petra Jonsson, e-post: petra.jonsson@gotland.se eller telefon 0737-658000.

Så här informerar Region Gotland

När en rekommendation om att koka vattnet beslutas skickas ett myndighetsmeddelande ut i regionens beredskapskanal P4 Gotland. De lokala nyhetsmedierna får information som de kan publicera i sina kanaler. Information går även ut via krisinformation.se och Länsstyrelsen Gotland. 
Information går ut via Region Gotlands informationskanaler: 

 • www.gotland.se
 • Region Gotlands sociala medier som Facebook och Instagram
 • Digitala skärmar och affischering 

Som ett komplement kan ett sms gå ut för att kunna nå ut till så många som möjligt. 

Här kan du läsa mer olika varningssystem och hur de används.

 

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna

Clostridium perfringens  har konstaterats i utgående vatten från vattenverket i Visby och i ledningsnätet i Visby, Vibble, Själsö, Brissund, Västerhejde, Väskinde, Tofta, Västergarn, Eskelhem.

Region Gotland har kontakt med tillsynsmyndighet och  den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) .

Rekommendationen att koka kranvattnet innan det dricks eller används till matlagning är en säkerhetsåtgärd. Det är viktigt att hitta och stoppa källan till föroreningen innan det går att ta bort kokrekommendationen.

Clostridium perfringens är en bakterie som finns ibland annat i jord och i tarmen hos varmblodiga djur. Denna bakterie är en vanlig orsak till magsjuka.

Läs mer om Clostridium perfringens på Livsmedelverkets webbplats. 

Det är konstaterat att det har varit höga halter av bakterien Clostridium perfringens i vattentäkten Langs Hage i Visby. Proverna visar att bakteriehalterna var dubbelt så höga jämfört med övriga provtagningsplatser. 

Provsvaren visar att bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet sedan vattentäkten i Langs Hage stängdes. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet. 

Bakterien har troligen kommit in via ytvatten som har påverkats på grund av mycket nederbörd på kort tid eller att ytvatten har kommit in i ledning vid ett ledningsbrott.

Enligt statistik från SMHI har nederbörden i Visby varit väsentligt högre under oktober månad i år, än vad den varit under de senaste 25 åren. Totalt har regnade det 116,3 mm (3,77 mm per dag) under oktober 2023. Hur regnandet påverkar exempelvis vattentäkter beror till viss del på vilken del av året det handlar om. Under sommaren tar växtligheten upp mer av vattnet, till skillnad från exempelvis under hösten då marken absorberar mer av nederbörden. 

Inte i dagsläget. Vi återkommer om det blir aktuellt.  

Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka och dricka kommer inte nödvattentankar att placeras ut till allmänheten. Vi är medvetna om att det är en extra ansträngning att behöva koka vattnet, men i dagsläget behöver vi prioritera känsliga verksamheter, till exempel äldreboenden.

Bakterien Clostridium perfringens hittades i samband med vattenprover enligt kontrollprogrammet. När detta uppstår är det en säkerhetsåtgärd att införa kokrekommendationer oavsett nivå av bakterien i provet.

Prov enligt rutin togs tisdag 7 november, både vid vattenverket och vid kund.
Provsvaret som kom onsdag 8 november indikerade att Clostridium perfringens fanns i det kommunala vattenledningsnätet. 

Vem påverkas av situationen?

 Varningen gäller fastigheter som får sitt dricksvatten från det kommunala dricksvattennätet inom berörda områden som är:

 • Visby
 • Vibble
 • Västerhejde
 • Själsö
 • Brissund
 • Väskinde
 • Tofta
 • Eskelhem

Västergarn
Delar av Västergarn får sitt vatten från Visby, andra delar av Västergarn får vatten från bräckvattenverket från södra Gotland. För att undvika fel och missförstånd har vi valt att gå ut med information till alla som bor i Västergarn.

Nedan karta över Västergarn och vilka områden som får vatten från Visby (röd markering) och södra Gotland (grön markering). 

Clostridium perfringens är en bakterie som finns i bland annat jord. 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om vad som gäller när du har en egen brunn. 

Vill du vara riktigt säker så kan du koka vattnet.

Vad ska jag tänka på när det gäller rekommendationen att koka vattnet?

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderas att kranvattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning.

När du måste koka kranvattnet - Livsmedelsverkets webbplats. 

Det gör Region Gotland med stöd från VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen. 
VAKA, stödjer dricksvattenaktörer, miljökontor, räddningstjänst, andra kommunala funktioner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter som drabbats eller kan komma att drabbas av akuta händelser som påverkar dricksvattenförsörjningen.

Livsmedelverkets information om hur du ska göra när du uppmanas koka dricksvatten

Livsmedelsverket har rekommendationer kring kokning av dricksvatten, och faktablad på andra språk

Livsmedelsverket rekommendation när när din kommun uppmanar att dricksvattnet ska kokas:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att

 • blanda saft eller andra drycker med vatten
 • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • göra is
 • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • borsta tänderna.
Om du har druckit okokt vatten från det berörda området är det ändå inte säkert att du har fått i dig ett så stort antal bakterier att det påverkar din hälsa.
 
Livsmedelsverkets beskrivning av symtomen på magsjuka från Clostridium perfringens är illamående, magsmärtor och vattnig diarré. 
 
Sjukvården rekommenderar den som blir kraftigt påverkad av symtom att kontakta sjukvårdsrådgivningen på 1177. Besvären kan börja 6–24 timmar efter att man fått i sig bakterien och brukar pågå cirka ett dygn.

Det är viktigt att djur har rent och bra vatten. Men viktigast är att djuren får dricka. Till mindre sällskapsdjur är det bra att koka dricksvatten men till större djur är det inte praktiskt genomförbart. Det går inte att utesluta att det kan hända men det mest sannolika är att nuvarande situation inte kommer påverka dem.
Clostridie-bakterier finns i jord och miljö och djur stöter därmed på dessa i stor utsträckning i normalfallet, de ingår ofta i djurens tarmflora normalt.  Men det förekommer, på grund av olika individuella omständigheter, att djur blir sjuka i clostridios. 

Du kan diska i diskmaskin men var noga med att använda program med högsta temperatur samt använd torkprogrammet. När du diskar för hand, var noga med att porslinet är torrt innan du använder det.

Ja, det går bra att duscha. När man har duschat eller tvättat sig och sedan torkat sig torr finns ingen risk för smitta.

Små barn som duschar eller badar ska inte dricka av vattnet. 

Lukt och smak avgör.

Det går inte att sätta en tidsgräns för hur länge du kan förvara kokt vatten. Grundregel är att du ska inte dricka vatten som smakar eller luktar illa, är grumligt eller kraftigt färgat.

Under bra förhållanden kan dricksvatten hålla sig fräscht längre tid än en vecka. En förutsättning är hur rent vattnet och förvaringskärlet är från början och hur varmt vattnet förvaras. 

Följ dessa råd så håller sig dricksvattnet fräscht under minst en vecka: 

 • Använd  väl rengjorda flaskor eller dunkar.
 • Fyll på med kokat vatten.
 • Förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Det är mycket kalk i  det gotländska vattnet som kan ge utslag (att det bli vita nyanser) när man kokar vattnet. Detta är kalkavlagringar och är inget farligt. Det kan även bli vita prickar i kastrullen när man kokar vattnet. Beläggningarna kan enkelt tas bort med hjälp av till exempel citronsyra.

Nej, det inget som rekommenderas.  Själva UV-strålningen dödar inte bakterien, utan bara oskadliggör dess förmågan att föröka sig. För att döda den aktuella bakterien krävs att man kokar vattnet.

Orsaken är att det finns små, små luftbubblor i dricksvattnet. De kan bildas då vattnet tappas ur ledningen och trycket sjunker i ledningen, eller genom att luft blandas in i vattenstrålen i kranen (nya kranar har ofta försetts med luftinblandare för att vattenförbrukningen ska minska).

Om man fyller ett glas med vatten och låter det stå någon minut flyter luftblåsorna upp till ytan och vattnet blir åter klart.

Vattnet innehåller små partiklar av järnoxid som troligtvis kommer från rost i våra ledningar. Rostpartiklar kan lossna när trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet. Just nu beror det med stor sannolikhet på att regionen behöver spola vattenledningarna.

I de flesta fall är missfärgat vatten inte farligt att använda. Det man kan göra är att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen.

Hur fungerar det med provtagning av vattnet?

Vattenprover tas enligt ett kontrollprogram utifrån lagstiftning och Livsmedelsverkets rekommendationer. Miljö- och hälsa på Gotland är tillsynsmyndighet och fastställer kontrollprogrammet. 

Kontrollprogrammet består av ett paket där man testar flera så kallade indikatorbakterier (bakterier som skulle kunna visa att det kan finnas andra mer skadliga bakterier i vattnet) .

I kontrollprogrammet ingår att provta för:

 • Escherichia coli
 • Koliforma bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer
 • Intestinala enterokocker
 • Presumtiva Clostridium perfringens.

Antal prov som tas beror på hur stort område det är som ett vattenverk ska försörja med vatten. Till exempel tas prover vid vattenverk för Visbys försörjningsområde varje vecka. Därutöver tas prov i vattenledningssystemet.

Bakterien Clostridium perfringens hittades i samband med vattenprover enligt kontrollprogrammet. 

Prov enligt rutin togs tisdag 7 november, både vid vattenverket och vid kund.
Provsvaret som kom onsdag 8 november indikerade att Clostridium perfringens fanns i det kommunala vattenledningsnätet. När detta uppstår är det en säkerhetsåtgärd att införa kokrekommendationer oavsett nivå av bakterien i provet.

Region Gotland har endast hittat Clostridium perfringens i vattenledningssystemet. I Langs Hage har man även hittat bakterien Ecoli tillsammans med höga halter av Clostridium perfringens. Därav fattades beslutet att stänga av vattentäkten för att begränsa spridningen av bakterierna.

Hur har information gått ut?

Ett myndighetsmeddelande skickades lokalt till Sveriges Radio P4 på torsdag den 9 november klockan 17.05. (Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.)

Regionen gick ut med information till allmänheten via P4 Gotland som är beredskapskanal. Information lades upp på Region Gotlands webbplats www.gotland.se/kokavattnet samt i regionens sociala kanaler som Facebook och Instagram.

Ett SMS skickades ut i området vid 18-tiden. Läs frågor och svar om regionens SMS-tjänst nedan.

Regionens centrala krisledning samverkade sedan larmet kom med flera externa aktörer som bland annat Länsstyrelsen och Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA). Vi har sett till att information om uppmaningen att koka vatten finns på Krisinformation.se och appen Krisinformation som drivs av MSB. Det är i dagsläget inte aktuellt med fördjupad kontakt med MSB men skulle läget ändras har vi upparbetade kanaler till den myndigheten också.

Det finns olika informationssystem och appar att använda sig av vid kris beroende på hur allvarlig krisen är. 
Läs mer på: www.gotland.se/informationssystem

För att hålla sig uppdaterad ska man hålla koll på regionens webbplats. www.gotland.se/kokavattnet

Regionens centrala krisledning samverkade sedan larmet kom med flera externa aktörer som bland annat Länsstyrelsen och Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA).

Vi har sett till att information om uppmaningen att koka vatten finns på Krisinformation.se och appen Krisinformation som drivs av MSB. Det är i dagsläget inte aktuellt med fördjupad kontakt med MSB men skulle läget ändras finns upparbetade kanaler.

Frågor och svar om regionens sms-tjänst vid driftsstörningar

Region Gotlands vatten- och avloppsavdelning köper en tjänst för att kunna meddela allmänheten om driftstörningar i det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA-systemet).

Med denna tjänst kan sms skickas ut till allmänheten. Tjänsten fungerar så att den matchar folkbokföringsadresser mot publika katalogtjänster. På det sättet får vi reda på om en person som är skriven på en adress har ett telefonnummer som det går att skicka meddelanden till.

Alla folkbokförda personers mobiltelefonnummer finns inte sökbara i de publika katalogtjänsterna och hittas då inte av systemet. Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig här: www.gotland.se/driftsstorning.

Om du inte fick något sms kan det bero på flera saker. Det kan till exempel bero på:

 • svag eller ingen mobiltäckning.
 • att man har skyddat eller hemligt telefonnummer.
 • att man har ett kontantkortsnummer eller ett tjänstetelefonnummer som inte finns i någon publik katalogtjänst som till exempel hitta.se, eniro.se osv.
 • att man reserverat sig mot telefonförsäljare till exempel NIX telefon – spärregistret för telefoni. 

Eftersom inte alla mobilnummer finns sökbara via en publik katalogtjänst (till exempel om du har ett skyddat nummer, ett kontantkortsnummer eller ett tjänstetelefonnummer) så kan du själv registrera ditt mobilnummer för att få sms-utskick vid driftsstörningar. Detta gör du via en e-tjänst på regionens hemsida som du hittar här: Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar

Om du behöver hjälp vid registreringen, kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på

Även om det går att ringa in vilka mobiltelefoner som finns inom ett visst geografiskt område (geopositionering) och skicka sms till dessa, så är det förbjudet för Region Gotland att göra det, enligt svensk lag. Därför används folkbokföringsadress och publika katalogtjänster när det gäller den aktuella sms-tjänsten. Utskicken blir mindre träffsäkra, men istället tas det större hänsyn till medborgarnas integritet, vilket är själva syftet med lagen.

Vi skickade ut två olika sms till drygt 15 000 mobilnummer, vid två separata tillfällen.  Statistiken från sms-tjänsteleverantören visar att närmare 11 600 meddelanden nådde fram vid båda tillfällena och att drygt 3 400 inte gjorde det.

Det finnas flera skäl till varför dessa 3 400 sms inte nådde fram. En del av dessa hittar du under frågan om ”Varför fick inte jag ett sms, trots att jag bor inom det berörda området?” Ytterligare ett skäl kan vara att abonnemang som nyligen bytt operatör, inte ännu hunnit registreras i de offentliga katalogtjänsternas databaser. Vi har också fått information om att vissa sms helt enkelt inte kunnat levereras av okända skäl. Vi har då bara fått ett felmeddelande.

För att säkerställa att du får dessa sms i framtiden, gå in och registrera ditt mobilnummer här: www.gotland.se/driftstorning

En första indikation tydde på det, men Region Gotlands digitaliseringsavdelning och Telenor själva har felsökt och inte kunnat hitta någon avvikelse i sms-tjänsten från deras sida. När det gäller den här aktuella tjänsten så undantas nummer till tjänstetelefoner i publika katalogtjänster.

Nej, detta var felaktig information som cirkulerade initialt i vår interna översyn av vad som gick fel. Tjänsten matchar folkbokföringsadresser mot publika katalogtjänster. På det sättet får vi reda på om en person som är skriven på en adress har ett telefonnummer som det går att skicka meddelanden till. Det går alltså inte enbart ut till en (1) person per adress och är inte kopplat till ett VA-abonnemang. 

Vårt nuvarande avtal kring sms-tjänsten inom VA löper snart ut och ska upphandlas på nytt. En slutsats vi drar är att behovet av och förväntningarna på vilka som skulle ha fått denna typ av sms, har varit betydligt högre än vad tjänsten har kunnat leverera. Vi kommer ta till oss av den här händelsen i kravställningen för en ny tjänst framöver.

Vi har använt oss av flera olika slags kanaler:

 • Myndighetsmeddelande i vår beredskapskanal P4 Gotland
 • Vår hemsida gotland.se
 • Pressmeddelande till lokal- och riksmedia
 • Regionens intranät
 • Våra sociala media-kanaler, så som Facebook, Instagram
 • Krisinformation.se
 • Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Våra digitala skärmar på bland annat bussar, ombord på Destination Gotlands färjor, i hamnterminalen, på flygplatsen, i gallerian på Östercentrum, Turistbyrån med mera.
 • Affischering på våra bibliotek

Det är viktigt att påpeka att sms-utskick ska ses som ett komplement till övriga informationskanaler och inte som den enda källan till information. Alla har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterade genom att till exempel lyssna på P4 Gotland, ta del av lokala nyheter och framför allt hålla koll på regionens hemsida, gotland.se. Där uppdaterar vi löpande med samhällsviktig information. Detta är inget unikt för just Region Gotland utan samma egenansvar gäller för alla invånare i Sverige.

Höga halter av bakterien i vattentäkten vid Langs Hage

Vi har identifierat höga halter av bakterien Clostridium perfringens i vattentäkten Langs Hage i Visby. Proverna visar att bakteriehalterna var dubbelt så höga jämfört med övriga provtagningsplatser.

Orsaken till de höga bakterienivåerna är inte klar. Vi vet att det har varit extremt höga regnmängder på Gotland i höst vilket skulle kunna vara en orsak. Arbetet fortsätter med att hitta själva orsaken.

De första provsvaren som indikerade de här höga halterna kom sent onsdag den 15 november. Regionen har analyserat proverna i samverkan med VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp) och kommit fram till beslutet att pausa vattentäkten i Langs Hage. 

 • Regionen har stängt av vattentäkten Langs Hage och leder om vattnet i vattenledningsnätet. Under vinterhalvåret klarar vi att leverera en tillräcklig mängd vatten utan vattentäkten i Langs Hage.
 • Hela vattenledningssystemet måste spolas igenom för att säkra att bakterien inte finns kvar. Det är en omfattande process som kommer ta några veckor.
 • Provtagning fortsätter i ledningsnätet.

Det är för tidigt att säga. Just nu ligger fullt fokus på att få bort bakterierna.

Det kommer att vara en annan sammansättning av vattentäkter fram till att Langs Hage kan tas i bruk igen. Det kommer vara en lägre kalkhalt i vattnet och det kallas då för ett mjukt vatten.

Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem och därför ska alla inom berörda områden fortsätta koka vattnet. Det kommer komma information till alla berörda när vi närmar oss möjligheten att ta bort kokrekommendationen. Det är viktigt att alla fortsätter följa utvecklingen på www.gotland.se/kokavattnet.

Spolning av vattenledningssystemet

Den 1 december inleds spolningen av vattenledningsnätet. Den första spolningen kommer att genomföras i norra delarna av Visby. Därefter fortsätter spolningen etappvis genom hela vattenledningssystemet i Visby med omnejd.

Provtagningarna efter bakterier kommer att fortsätta under arbetets gång. Det är i dag svårt att säga hur lång tid det kommer att ta innan kokrekommendationen kan tas bort. Det beror på hur spolningarna går och hur provsvaren ser ut. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå i veckor.

Nej. Kokrekommendationen kvarstår till dess att du får annan information. Håll dig uppdaterad på gotland.se/kokavattnet

Spolning kommer huvudsakligen att ske på dagtid, undantag kan förekomma.

Det kan komma att spruta/rinna vatten ur vattenposterna som öppnas i det område som spolas. Spolningen kommer att ske på en gata/område i taget. Där kan det behövas avstängningar eller att trafiken behöver ledas om medan spolning pågår. Är det kallt och vattnet fryser till is så kommer det att sandas efter hand. Tänk på att anpassa hastigheten, det kan vara vatten på vägarna vilket ökar risken för vattenplaning och halka. Var även försiktig om du går eller cyklar i dessa områden.  

För fastighetsägare och hushåll kan det bli grumligt vatten i kranen under tiden som spolning sker. Det är ofarligt. I så fall behöver du spola vattnet tills det blir klart. Det kan variera hur lång tid det tar. Får du inte grumligt vatten i din kran behöver du inte spola extra. Det kan även bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt. Kokrekommendationerna kvarstår tills annat meddelas.

Ja. Du behöver inte stänga av dina kranar. Kommer det grumligt vatten i kranen ska du spola tills det blir klart, det kan variera hur lång tid det kommer att ta. Glöm inte att kokningsrekommendationerna kvarstår tills annat meddelas.

I och med att det kan rinna ut mycket vatten från brandposterna när de öppnas, finns det viss risk för att det rinner in vatten i din källare. Se gärna över dina fastigheter och eventuella grundvattenpumpar, framför allt om du haft översvämning förut.

Övriga frågor

Att det drar ut på tiden och att vi får koka vårt dricksvatten under längre tid.

 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar.
 • Region Gotland kommer fortsätta säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter. 

Varje restaurang ansvarar för rutinerna om att koka dricksvattnet. 

Clostridium är en motståndskraftig bakterie där UV-ljus inte hjälper. Det finns också risk att man kan skapa andra problem när kloret i  dricksvattnet reagerar med UV-ljuset.

Ingen generell reducering av VA-avgiften för berörda abonnenter kommer i dagsläget att genomföras.

Sedan slutet av vecka 45 levereras vattnet i regionens vattenledningsnät i Visby med omnejd med kokningsrekommendationer. Det beror på att bakterien Clostridium perfringens har konstaterats där.

Den 23 november informerade teknikförvaltningen tekniska nämnden att man inte föreslår någon generell reducering av VA-avgiften för berörda abonnenter i dagsläget. Tekniska nämnden delar den uppfattningen. Om kokningsrekommendationerna kvarstår under lång tid (månader) kan frågan komma att omprövas.

Enligt praxis utgår inte ekonomisk ersättning eftersom vattnet som levereras fortfarande går att använda och dricka

Tidigare lägesbilder

 • Spolningen av vattenledningssystemet fortgår.
 • Spara på vattnet. Det går åt mycket vatten och vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så att spolningsarbetet kan fortsätta enligt plan och att vattenreserverna kan fyllas på.
 • Spara vatten genom att exempelvis inte spola vatten i onödan, duscha istället för att bada, diska inte under rinnande vatten och fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem.
  Här kan du läsa fler bra tips om hur du kan spara vatten
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning.
 • De områden som berörs av kokrekommendationen och uppmaningen att spara vatten är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem.
 • I samband med spolningen av vattenledningssystemet kan avlagringar lossna och synas i vattnet inomhus. Du kan då öppna kranen och låta vattnet spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Det är ofarligt att använda vattnet. Följ kokrekommendationerna i övrigt.
 • Provsvaren visar att bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet sedan vattentäkten i Langs Hage stängdes. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet.

Angående sms-tjänst, övrig provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig på Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar
 • Utskick via SMS är ett  komplement och en riktade information vid  driftstörning för vatten och avlopp. 
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbild publiceras tisdag 12 december.
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning. 
 • De områden som berörs av kokrekommendationen är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem. 
 • Spolningen av vattenledningssystemet påbörjades fredag den 1 december. Spolningsarbetet pågår och är en omfattande process som kan ta flera veckor. 
 • I samband med spolningen av vattenledningssystemet kan avlagringar lossna och synas i vattnet inomhus. Du kan då öppna kranen och låta vattnet spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Det är ofarligt att använda vattnet. Följ kokrekommendationerna i övrigt.
 • De senaste provsvaren visar att bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet sedan vattentäkten i Langs Hage stängdes. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet. 
Angående sms-tjänst, övrig provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete
 • Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig på Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar
 • Utskick via SMS är ett  komplement och en riktade information vid  driftstörning för vatten och avlopp. 
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbild publiceras torsdag den 7 december.

 

Spolningen av vattenledningssystemet påbörjas idag, fredag den 1 december. Spolningsarbetet sker stegvis i de berörda områdena och är en omfattande process som kan ta flera veckor. För att påskynda arbetet genomförs spolningsarbete även under helgen 2-3 december.

 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning. 

 • Områden som berörs är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem. 

 • De senaste provsvaren  visar att bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet sedan vattentäkten i Langs Hage stängdes. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet. 

Vad händer när vattenledningsnätet spolas?

 • Rekommendationen att koka allt dricksvatten kommer att kvarstå tills spolningen i vattenledningssystemet är helt klart och att vattenproverna visar att bakterien inte finns kvar i vattenledningsnätet. 

 • Brand-och spolposter i Visby kommer att öppnas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken. 

 • När det är minusgrader ute kan det bildas is och bli halt. Vid behov kommer Region Gotland att sanda i samband med spolningsarbetet.

 • Det kan bli tryckförändringar i vattenledningsnätet, vilket gör att vattnet kan rinna långsammare än normalt. 

 • I samband med detta kan avlagringar lossna och synas i vattnet inomhus. Du kan då öppna kranen och låta vattnet spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Det är ofarligt att använda vattnet. Följ kokrekommendationerna i övrigt.

 • Idag har information om spolningsarbetet skickats ut via sms. Information ges även via våra digitala kanaler såsom hemsida, skärmar och sociala medier.  

Angående övrig provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Utskick via SMS är ett  komplement och en riktade information vid  driftstörning för vatten och avlopp.  

 • Alla folkbokförda personers mobiltelefonnummer finns inte sökbara i de publika katalogtjänsterna och hittas då inte av systemet.

 • Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig på Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar. 

  Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftstörningar
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.

 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar.

 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.

 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.

 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.

 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.

 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Rättelse: Nästa lägesbild publiceras tisdag den 5 december (ej måndag 4 december).
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning.
 • Områden som berörs är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem.
 • Vattentäkten i Langs Hage är frånkopplad på grund av att det uppmätts höga halter av bakterien Clostridium perfringens samt att man konstaterade att det fanns Ecoli bakterien.
 • De senaste provsvaren visar att efter att vattentäkten i Langs Hage stängdes av har bakterien Clostridium perfringens minskat i vattenledningssystemet. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet.
 • Hela vattenledningssystemet kommer att börja spolas igenom fredag  1 december och sker etappvis. Spolningsarbetet är en omfattande process som kan ta flera veckor.

Vad händer när vattenledningsnätet spolas?

 • Rekommendationen att koka allt dricksvatten kommer att kvarstå tills spolningen i vattenledningssystemet är helt klart och att vattenproverna visar att bakterien inte finns kvar i vattenledningsnätet.
 • Brand-och spolposter i Visby kommer att öppnas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken samt gator. Det väntas minusgrader den närmast tiden. Därför kommer regionen sanda på kritiska ställen. Gå, cykla och kör försiktigt när du ser att spolning sker och att det rinner vatten.
 • I samband med att vattenledningsnätet spolas och vattentrycket förändras kan avlagringar lossna och synas i vattnet. Det är ofarligt att använda vattnet. Det man kan göra är att öppna kranen och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Följ kokrekommendationerna i övrigt. 
 • Det kan bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt. 
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.

Fakta om kontrollprogrammet för provtagning i vattenledningssystem

 • Vattenprover tas enligt ett kontrollprogram utifrån lagstiftning och Livsmedelsverkets rekommendationer. Miljö- och hälsa på Gotland är tillsynsmyndighet och fastställer kontrollprogrammet. 
 • Kontrollprogrammet består av ett paket där man testar flera så kallade indikatorbakterier (bakterier som skulle kunna visa att det kan finnas andra mer skadliga bakterier i vattnet) .
 • I kontrollprogrammet ingår att provta för:
  • Escherichia coli
  • Koliforma bakterier
  • Odlingsbara mikroorganismer
  • Intestinala enterokocker
  • Presumtiva Clostridium perfringens.
 • Antal prov som tas beror på hur stort det område är som ett vattenverk ska försörja med vatten. Till exempel tas prover vid vattenverk för Visbys försörjningsområde varje vecka. Därutöver tas prov i vattenledningssystemet.
 • Bakterien Clostridium perfringens hittades i samband med vattenprover enligt kontrollprogrammet. När detta uppstår är det en säkerhetsåtgärd att införa kokrekommendationer oavsett nivå av bakterien i provet.
 • Region Gotland har endast hittat Clostridium perfringens i vattenledningssystemet. I Langs Hage har man även hittat bakterien Ecoli tillsammans med höga halter av Clostridium perfringens. Därav fattades beslutet att stänga av vattentäkten för att begränsa spridningen av bakterierna.

Angående övrig provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Utskick via SMS är ett  komplement och en riktade information vid  driftstörning för vatten och avlopp. Alla folkbokförda personers mobiltelefonnummer finns inte sökbara i de publika katalogtjänsterna och hittas då inte av systemet. Om du vill säkerställa att du kan nås av regionens sms-tjänst om VA-driftsstörning, behöver du gå in och registrera dig på Region Gotlands e-tjänst för att få sms vid VA-driftsstörningar
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar .
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbilder publiceras fredag 1 december på förmiddagen 
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning. 
 • Områden som berörs är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem. 
 • Vattentäkten i Langs Hage är frånkopplad på grund av att det uppmätts höga halter av bakterien Clostridium perfringens. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet. 
 • Vattenledningssystemet kommer att spolas igenom vilket är en omfattande process som kommer att ta flera veckor.

Vad händer när vattenledningsnätet spolas?

 • Brand-och spolposter i Visby kan behöva öppnas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
 • I samband med att vattenledningsnätet spolas och vattentrycket förändras kan avlagringar lossna och synas i vattnet. Det är ofarligt att använda vattnet. Det man kan göra är att öppna kranen och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Följ kokrekommendationerna i övrigt. 
 • Det kan bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt. 
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.

Angående provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar .
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbilder publiceras onsdag 29 november
Uppdaterad lägesbild fredag 24/11 klockan 11.00
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning. 
 • Områden som berörs är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem. 
 • Vattentäkten i Langs Hage är frånkopplad på grund av att det uppmätts höga halter av bakterien Clostridium perfringens. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet. 
 • Hela vattenledningssystemet spolas nu igenom vilket är en omfattande process som kommer ta några veckor. 

Vad händer när vattenledningsnätet spolas?

 • Brand-och spolposter i Visby kan behöva öppnas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
 • I samband med att vattenledningsnätet spolas och vattentrycket förändras kan avlagringar lossna och synas i vattnet. Det är ofarligt att använda vattnet. Det man kan göra är att öppna kranen och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Följ kokrekommendationerna i övrigt. 
 • Det kan bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt. 
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.

Angående provtagning, nödvatten och fortsatt krisledningsarbete

 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar .
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Lägesbilder under vecka 48 kommer att publiceras måndag 27 november, onsdag 29 november, fredag 1 december
 • Uppmaningen kvarstår att allt kranvatten ska kokas innan det kan drickas eller användas till matlagning.
 • Områden som berörs är Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem.
 • Vattentäkten i Langs Hage är frånkopplad på grund av att det uppmätts höga halter av bakterien Clostridium perfringens. Provtagning fortsätter i  vattentäkten och i vattenledningsnätet.
 • Hela vattenledningssystemet spolas nu igenom vilket är en omfattande process som kommer ta några veckor.
Vad händer när vattenledningsnätet spolas
 • Brand-och spolposter i Visby kan behöva öppnas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
 • I samband med att vattenledningsnätet spolas och vattentrycket förändras kan avlagringar  lossna och synas i vattnet. Det är ofarligt att använda vattnet. Det man kan göra är att öppna kranen och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen.
 • Det kan bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt.
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby därav tar det extra tid innan provsvar .
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Nästa lägesbild kommer att publiceras förmiddag fredan 24 november.
 • Provtagning fortsätter i vattenledningsnätet och i vattentäkten i Langs Hage.
  Vattentäkten i Langs Hage är frånkopplad och vattnet leds om i vattenledningsnätet för Visby med omnejd.
 • Hela vattenledningssystemet ska spolas igenom för att säkra att bakterien inte finns kvar. Det är en omfattande process som kommer ta några veckor.
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår.
 • Rekommendationen att koka allt dricksvatten kommer att kvarstå tills spolningen i vattenledningsnätet är helt klart och att vattenproverna visar 0 bakterier i vattenledningsnätet.
Vad händer när vattenledningsnätet spolas?
 • På vissa ställen i Visby kommer det att öppnas brand-och spolposter när vattenledningssystemet spolas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
 • I samband med att vattenledningsnätet spolas och vattentrycket förändras kan avlagringar  lossna och synas i vattnet. Det är ofarligt att använda vattnet. Det man kan göra är att öppna kranen och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen.
 • Det kan bli en del tryckförändringar i vattenledningsnätet. Det märker du genom att vattnet kan rinna långsammare än normalt.
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.
 
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är fortsatt hög. Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Nästa lägesbild kommer att publiceras torsdag 23 november.

 • Vattentäkten i Langs Hage är nu frånkopplad och vattnet leds om i vattenledningsnätet för Visby med omnejd. Hela vattenledningssystemet ska spolas igenom för att säkra att bakterien inte finns kvar. Det är en omfattande process som kommer ta några veckor. Provtagning fortsätter i vattenledningsnätet och i vattentäkten i Langs Hage.
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Rekommendationen att koka allt dricksvatten kommer att kvarstå tills spolningen i vattenledningsnätet är helt klart och att vattenproverna visar 0 bakterier i vattenledningsnätet.
 • På vissa ställen i Visby kommer det att öppnas brand-och spolposter när vattenledningssystemet spolas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är fortsatt mycket hög. Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot och därmed är Region Gotlands e-tjänst för vattenprover är stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
  Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Nästa lägesbild kommer att publiceras onsdag 22 november.

 • De vattenprover som kommit under helgen bekräftar att det är höga halter av bakterien Clostridium perfringens i vattentäkten Langs Hage i Visby. Det beslut som fattades om att stänga vattentäkten i Langs Hage kommer att under måndag 20 november att verkställas och vattnet i  vattenledningsnätet  kommer att ledas om.
  Läs mer om beslutet att stänga av vattentäkten Langs Hage.  
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet finns kvar under några veckor.
 • Detta händer nu
  • Hela vattenledningssystemet ska spolas igenom för att säkra att bakterien inte finns kvar. Det är en omfattande process som kommer ta några veckor.
  • På vissa ställen i Visby kommer det att öppnas brand-och spolposter när vattensystemet spolas. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
  • Provtagning fortsätter i vattenledningsnätet.
 • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.
 • Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är fortsatt mycket hög. Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Det finns fortfarande ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda.
 • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot så länge den höga arbetsbelastningen på Region Gotlands vattenlaboratorium kvarstår. Region Gotlands e-tjänst för vattenprover är därför stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Nästa lägesbild kommer att publiceras tisdag 21 november.

 • Regionen har genom de senaste provsvaren identifierat höga halter av bakterien Clostridium perfringens i vattentäkten Langs Hage i Visby. Proverna visar att bakteriehalterna var dubbelt så höga jämfört med övriga provtagningsplatser. Därav har beslut fattats om att vattentäkten i Langs Hage kommer att stängas av och att vattnet i vattenledningsnätet  kommer att ledas om.
  Läs mer om beslutet att stänga av vattentäkten Langs Hage. 
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet finns kvar under några veckor.
 • Vad händer nu?
  • Region har beslutat att stänga av vattentäkten Langes Hage och leda om vattnet i vattenledningsnätet.
  • Hela vattenledningssystemet ska spolas igenom för att säkra att bakterien inte finns kvar. Det är en omfattande process som kommer ta några veckor.
  • På vissa ställen i Visby kommer det att öppnas brand-och spolposter när vi spolar systemet. Du kan märka det genom att vatten rinner ut på marken, men det kommer inte märkas i ditt hem. 
  • Vattnet i kranen kan upplevas mjukare. Det märks till exempel att tvålen löddrar mer när du tvättar dig. I diskmaskinen kan det vara nödvändigt att minska saltmängden för att anpassa till ett mjukare vatten.
  • Provtagning fortsätter i vattenledningsnätet.
 • Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är fortsatt mycket hög. Vattenprover skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad och åtgärdad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har fortsatt ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland. Rekommendationen är att du inte behöver ta vattenprov på din egen brunn så länge som du är frisk.
 • Vattenprover för privata brunnar pausas på regionens laboratorium. Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot så länge den höga arbetsbelastningen på Region Gotlands vattenlaboratorium kvarstår. Region Gotlands e-tjänst för vattenprover är därför stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Nästa lägesbild kommer att publiceras måndag 20 november.

 • De prover som togs i måndags har nu analyserats klart. Resultatet visar att bakterien fortfarande finns kvar i vattenledningsnätet. Provsvar från tisdagens vattenprover kommer under fredag 17  november.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställd, inte heller varför bakterien finns kvar i vattenledningssystemet. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan.
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor..
 • Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är mycket hög. En del av proverna skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland. Rekommendationen är att du inte behöver ta vattenprov på din egen brunn så länge som du är frisk.
 • Vattenprover för privata brunnar pausas på regionens laboratorium. Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot så länge den höga arbetsbelastningen på Region Gotlands vattenlaboratorium kvarstår. Region Gotlands e-tjänst för vattenprover är därför stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet och 1177 uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter och huvudfokus ligger på att hitta orsaken till föroreningen.

Vi återkommer här med information efter att vi fått de senaste provsvaren.

 • Inga nya provsvar har kommit i dag. Kokrekommendationen kvarstår. 
 • Provsvaren kommer att presenteras tidigast under torsdagen. Fördröjningen beror på att Region Gotland sedan tidigare har utökat sina provtagningar för att kunna hitta källan till problemet med bakterien Clostridium i dricksvattnet i Visby med omnejd. Arbetsbelastningen på regionens vattenlaboratorium är mycket hög. En del av proverna skickas till fastlandet för att avlasta vattenlaboratoriet i Visby.
 • Vattenprover för privata brunnar pausas på regionens laboratorium. Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot så länge den höga arbetsbelastningen på Region Gotlands vattenlaboratorium kvarstår. Region Gotlands e-tjänst för vattenprover är därför stängd tills vidare. För den som önskar genomföra privata vattenprov finns olika aktörer på fastlandet att använda för analyser. 
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställd, inte heller varför bakterien finns kvar i vattenledningssystemet. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan. Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland. Rekommendationen är att du inte behöver ta vattenprov på din egen brunn så länge som du är frisk.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter och huvudfokus ligger på att hitta orsaken till föroreningen.

Vi återkommer här med information efter att vi fått de senaste provsvaren.

 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Svaret från gårdagens provtagning är ännu inte klara. Regionen har utökat sina provtagningar för att kunna hitta källan. Laboratoriets belastning har ökat i och med den utökade provtagningen, vilket innebär att provsvaren kommer att dröja. En del av proverna kommer att skickas till fastlandet för att avlasta  laboratoriet i Visby. 
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställd, inte heller varför bakterien finns kvar i vattenledningssystemet. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan. Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland. Rekommendationen är att du inte behöver ta vattenprov på din egen brunn så länge som du är frisk.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer regionen inte att placera ut nödvattentankar till allmänheten.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Vi återkommer här med information efter att vi fått de senaste provsvaren.

 • Provsvaret som kom idag måndag 13 november visar att bakterien (Clostridium perfringens) fortfarande finns kvar i det kommunala vattenledningsnätet inom berörda områden. Nya prover tas dagligen och resultatet presenteras på denna webbplats så snart ny information finns. 
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Regionen har utökat provtagningar för att kunna identifiera bakterien och för att hitta källan.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställt samt varför bakterien fortsatt påträffas. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan. Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar och Region Gotland fortsätter att säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällskritiska verksamheter.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Bedömningen är att så länge vi har tillgång till kommunalt vatten som vi kan koka kommer inte nödvattentankar att placeras ut till allmänheten.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
 • Provsvaret som kom idag visar att bakterien (Clostridium perfringens) finns fortfarande kvar i det kommunala vattenledningsnätet inom berörda områden.
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Nya prover tas dagligen och resultatet presenteras på denna webbplats cirka klockan 15.30.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställt. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan. Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar.
 • Region Gotland kommer fortsätta säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällsviktiga verksamheter.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Bedömningen är att så länge det finns tillgång till kommunalt vatten som går att koka kommer inte nödvattentankar att placeras ut till allmänheten. 
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställt samt varför bakterien återigen påträffats. Ett intensivt arbete fortgår för att hitta källan. Vattenledningsområdet inom Visby med omnejd hänger ihop i ett vattenledningssystem. Det innebär att tills källan för bakterieutbrottet är hittad behöver uppmaningen att koka vattnet inom berörda områden kvarstå.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berörda områden är påverkade eller att egna brunnar är berörda. Därför finns inget krav att koka dricksvattnet för resten av Gotland.
 • Nya prover tas dagligen och resultatet presenteras på denna webbplats cirka klockan 15.30.
 • Nödvattentanken för att dricksvattenförsörja Visby lasarett kommer att vara kvar.
 • Region Gotland kommer fortsätta säkra tillgången till dricksvatten till Gotlands samhällsviktiga verksamheter.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Bedömningen är att så länge vi har tillgång till kommunalt vatten som vi kan koka kommer inte nödvattentankar att placeras ut till allmänheten.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.

Vi återkommer här med information varje dag cirka klockan 15.30.

 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem kvarstår.
 • Bakterien (Clostridium perfringens) har återigen påträffats i det kommunala vattenledningsnätet inom berörda områden. Därför kvarstår uppmaningen om att koka dricksvattnet. Detta gäller i första hand till måndag eftermiddag den 13 november. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kommer att kvarstå under några veckor.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu inte fastställd samt varför bakterien återigen påträffats. Utredningsarbetet fortgår.
 • Vi har i dagsläget ingen indikation på att vattenledningsnätet utanför berört område är påverkat eller att egna brunnar är berörda.

Vad händer nu?

 • Uppmaningen om att koka dricksvattnet inom berörda områden kvarstår.
 • Nya prover tas under lördagen 11 november och söndag 12 november.
 • Beroende på resultaten av dessa två provtagningar fattar Region Gotland måndag den 13 november beslut om vidare rekommendationer. Troligt är att rekommendationerna med att koka dricksvattnet kvarstår under några veckor.
 • Nödvattentanken vid Visby lasarett kommer att vara kvar.
 • Region Gotland kommer fortsätta säkra tillgången till dricksvatten till våra samhällsviktiga verksamheter.
 • Bedömningen är att så länge vi har tillgång till kommunalt vatten som vi kan koka kommer inte nödvattentankar att placeras ut till allmänheten.
 • Region Gotlands vatten- och avloppsenhet fortsätter spola igenom de kommunala vattenledningarna i berörda områden och halten av klor i vattnet höjs för att rena vattnet. Vattnet i kranarna kan komma att lukta klor. Kloret som används är inte skadligt och påverkar inte kokningen.
 • Region Gotlands krisledningsarbete fortsätter.
Denna sida uppdateras så snart vi har ny information. 
 • Uppmaningen att koka allt dricksvatten i berörda områdena kvarstår

 • Under fredagen den 10 november kom provsvaret att det är noll spår av bakterien (Clostridium perfringens) i det kommunala dricksvattnet i berörda områden.

 • För att uppmaningen att koka allt dricksvatten ska tas bort krävs två godkända vattenprov med 24 timmar emellan.

 • Nytt vattenprov i berört område togs under fredagen den 10 november. Svar kommer under eftermiddagen lördag den 11 november.
 • Resultatet av vattenproverna kommer att publiceras på denna webbplats direkt efter att provsvaret kommit. I samband med detta kommer nya rekommendationer.
 • Visby lasarett har sedan fredagskväll den 10 november dricksvattenförsörjning med hjälp av nödvattentank.
 • Sjukvården uppger att det inte finns några signaler på akuta besök med anledning av vattensituationen.
 • 1177 meddelar att de inte har någon ökad samtalsnivå med anledning av vattensituationen.
 • De åtgärder som VA-enheten gjort för att rena dricksvattnet är att spola vattenledningarna och tillfört extra klorering. 
 • Regionens vatten- och avloppsenhet jobbar med dricksvattnet under helgen med anledning av vattensituationen.
 • Orsaken till bakterieutbrottet är ännu okänt. Utredningsarbetet pågår.
 • Arbetet med att utreda sms-tjänster fortsätter och rutinerna kommer att ses över.
 • Uppmaningen om att koka dricksvattnet kvarstår.
 • De vattenprov som togs under torsdagen visade glädjande nog noll spår av bakterien (Clostridium perfringens) i det kommunala dricksvattnet i berörda områden.
 • För att häva uppmaningen om att koka dricksvattnet krävs två vattenprov fria från bakterien, med 24 timmar mellan provtagningarna.
 • Provsvaret visar att de åtgärder som gjorts under natten, som spolning av vattennätet, har gett resultat. 
 • Idag kommer nya prov att tas, vi beräknar få provsvaren under lördagseftermiddagen. 
 • Ny lägesuppdatering kommer finnas här när vi fått provsvaren och vi vet om kokningsrekommendationen kvarstår ytterligare en tid eller kan tas bort. 
 • Kartläggning pågår om vad som hänt som en åtgärd för att minska risken för att det ska hända igen.
 • Ny lägesbild kommer att presenteras här lördag eftermiddag när provsvaret har
 • Det finns en fortsatt misstanke om förorenat dricksvatten (bakterie Clostridium) i Visby, Vibble, Själsö, Brissund, Västerhejde, Väskinde, Tofta, Västergarn, Eskelhem.
 • Eskelhem har tillkommit i listan över misstänkt drabbade socknar.
 • Som en säkerhetsåtgärd har rekommendation att koka vatten innan användning för berörda områden kommunicerats via www.gotland.se/kokavattnet och P4 Gotland samt lokala och nationella medier. Myndighetsmeddelande har gått ut.
 • Provsvar väntas efter lunch fredag 10 november. Det tar 18–24 timmar för att få provsvar.
 • Lasarettets dricksvattentillgång är prioriterad och de har tillgång till dricksvatten.
 • Lasarettet uppger att de inte sett någon ökning av akuta besök på grund av dricksvattensituationen.
 • Förskolor och skolor är öppna. Information har gått ut till samtliga chefer inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hur dricksvatten ska hanteras.
 • Region Gotlands måltidsförsörjning räknar med att kunna leverera måltider som vanligt, dock med vissa justeringar. Måltidsförsörjningen kommer inte att kunna tillhandahålla vatten i skolrestauranger och offentliga restauranger.
 • Äldreomsorg har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dricksvatten kokas och att inte vatten från kran används. Inom hemtjänsten får de brukare som behöver hjälp med att koka vatten.
 • Frågor har kommit hur man gör med betande djur. Se information nedan i frågor och svar.
 • Regionen samverkar med externa aktörer som Länsstyrelsen och Nationella Vattenkatastrofgruppen VAKA .

För närvarande samlar vi in lägesbild från regionens verksamheter. Regionen vidtar löpande åtgärder.

Vi är medvetna om att inte alla har fått sms med information i de berörda områdena. Felsökning pågår. 
I eftermiddag håller Region Gotland en pressträff om läget. Informationen uppdateras löpande, på denna sida gotland.se/kokavattnet