Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kockutbildning i kombination med studier i svenska – start i augusti 2023

Kock är ett yrke där det finns goda chanser till jobb. Många restauranger söker efter utbildade kockar – och just nu mer än någonsin på Gotland. I den här utbildningen läser du svenska samtidigt som du får lära dig matlagning.

I utbildningen blandas teori med praktik. Vissa dagar är det teori och andra dagar är det praktiskt arbete i kök. Du får lära dig laga allt från klassiska kalla och varma rätter till att skapa egna menyer och mera avancerade rätter mot utbildningens slut. Det ingår mycket praktik i din utbildning.

Utbildningen är gratis, även all mat som lagas men du behöver själv köpa skyddskläder och läroböcker som krävs vid matlagningen. Inga förkunskaper inom matlagning krävs. Utbildningen är på heltid och de praktiska kurserna varvas med undervisning i svenska. När det inte är schemalagd undervisning är det hemuppgifter.

Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta som kock på restaurang och storkök. Kurserna du läser ingår i Skolverkets nationella yrkespaket och du får betyg i alla kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning. 

Dessa kurser ingår i utbildningen

  • Hygien
  • Livsmedels- och näringskunskap 1
  • Matlagning 1
  • Matlagning 2
  • Matlagning 3
  • Matlagning 4
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
  • Orienteringskurs – yrkessvenska
  • Svenska – sfi/SvA

Studieperiod: 14 augusti 2023 – 20 december 2024
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Förkunskapskrav: SFI C
Sista ansökningsdatum: Löpande antagning tills kursen är fylld
Undervisande lärare: Jeanette Jussila och Petter Weimer

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:
Jeanette Jussila
Legitimerad Restauranglärare
Vuxenutbildningen Gotland
jeanette.jussila@gotland.se
Tel: 0707 – 88 78 80

Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland
camilla.jafs@gotland.se
Tel: 0498 – 20 36 36