Kontakt

Besöks- och postadress:
Klinteskolan
Skolgatan 3
623 77 Klintehamn

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Socialpedagoger, Tfn 070-083 21 83

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Daniel Seestrand, 0498-269455
E-post: daniel.seestrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Frida Fogelberg, 070-083 22 58
E-post: frida.fogelberg@edu.gotland.se

Studie- och yrkesvägledare, SYV: Malin Edman, 0498-263494
 
Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Klinteskola

Välkommen till Klinteskolan (F-9)

Klinteskolan F-9 ligger i Klintehamn på Gotlands vackra västkust, mitt i samhället och med närhet till både skog och hav.

Elever på Klinteskolan får i en kreativ och trygg miljö en tro på sig själva som gör att de lämnar grundskolan med stolthet och optimala kunskapsresultat efter var en och ens förutsättningar.

Klinte rektorsområde omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-9 samt skolbarnomsorg.

 

 

Hitta direkt