Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Besökstider: tisdagar klockan 10:00-12:00 och torsdagar klockan 13.00-15.00.
Övrig tid ring och boka för möte.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda dåliga avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening.

Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidraga till minska övergödningen av Östersjön.

Hittills har 59 socknar informerats om att se över sina avlopp. Under året planeras ytterligare socknar. På kartan intill framgår vilka socknar som är aktuella just nu.

Målet är att avloppsanläggningarna ska vara godkända inom 2 år från det att man fått det första informationsbrevet. Fram till idag har det fattats beslut om avloppstillstånd till cirka 4000 förbättringsåtgärder.

Socknar som fått utskick från Klart Vatten: (klicka på bilden för större karta)

Nya socknar

I mars 2018 skickas det första informationsutskicket ut till 825 fastighetsägare i socknarna Sjonhem, Kräklingbo, Alskog,Lau, Burs och När.

I oktober 2017 fick 820 fastighetsägare i socknarna Bro, Fole, Hellvi, Rute och Stenkumla nya utskick från Klart vatten. 

 

Förbud

I de fall vi inte får in ansökningar för förbättringsåtgärder inom två år från det första utskicket blir det ett tillsynsbesök. Görs bedömningen att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening kommer ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten att utfärdas.

Även du som har ett tillstånd kan få tillsynsbesök om vi inte fått vetskap om att förbättringsåtgärderna är utförda på din avloppsanläggning. Alla avloppsanläggningar i din socken förväntas vara godkända inom fyra år från Klart Vattens första informationsutskick.

Observera att krav på när åtgärderna ska vara utförda på fastighetens avlopp inte är det samma som tillståndets giltighetstid.

Tillsynsbesöket och förbudet beläggs med handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Har du frågor får du gärna kontakta oss.

Sidan uppdaterad: 27 mars 2018
Ansvarig för sidan: Carin Södergren

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?