Kontakt

Smittskyddsläkare
Sven Montelius
Tfn: 0498-26 82 49
E-post: sven.montelius@gotland.se

Smittskyddsassistent
Susanna Gustavsson
Tfn: 0498-26 86 75
E-post: Susanne.gustafsson@gotland.se

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Lokal support 1177 vårdguidens e-tjänster
1177etjanster@gotland.se

Nationell support för vårdpersonal
Telefon: 0771 - 25 10 10
måndag-fredag 6-22

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klamydiahemtest PEP

Den 28 februari 2019 lanserades en ny tjänst för klamydiahemtest, Patientens egna provhantering, PEP.

Övergångsperiod - detta gäller för behandlare som tidigare loggat in i Mina vårdkontakter och avslutat ärenden
Under en övergångsperiod kommer det fortsatt in tester även via den gamla klamydiaprovtagningstjänsten (Mina vårdkontakter).
Behandling och smittspårning enligt befintlig rutin. För att avsluta ärendet i Mina vårdkontakter (övertagit behandlingsansvar) och frågor kring hanteringen:
Kontakta 1177etjanster@gotland.se Uppge ditt namn och telefonnummer i mailet så hör vi av oss!

Överta behandlingsansvar i nya PEP, läs mer här: https://gotland.se/101872
 
Klamydiahemtest via nya e-tjänsten PEP
Klamydia hemtest är en e-tjänst på 1177.se som ingår i e-tjänsten Patientens Egen Provhantering, PEP. Alla folkbokförda invånare i Region Gotland kan beställa ett gratis klamydiahemtest via PEP från och med den 28 januari 2019. Testet består av ett urinprov och ett prov från slidan. Testet visar bara om patienten har klamydia i slidan, inte i ändtarm eller svalg.
 
Nytta
Klamydiahemtest gör att patienten kan göra ett test själv utan att behöva gå via en vårdcentral eller provmottagning.
Provtagningskittet som patienten beställer via 1177.se är gratis.
 
Så här fungerar det
Invånaren loggar in på 1177.se med e-legitimation eller med sms och lösenord, väljer Alla övriga tjänster och sedan Klamydiatest - Beställ klamydiatest.
Här fyller invånaren i namn och adress. Inom några dagar kommer ett anonymt kuvert med provtagningskit till den adress som angavs i formuläret. Invånaren skickar in sitt prov till angivet laboratorium.  Provsvaret i invånarens inkorg på 1177.se en vecka efter inskickat prov. Om invånaren anger i sitt mobilnummer och/eller e-postadress i Inställningar på startsidan i inloggat läge så får hen ett sms eller mejl när svaret har kommit.
 
Begränsningar
Provtagningskittet har begränsad hållbarhet och ska användas inom två månader från beställning.
Provtagningskit skickas enbart till adresser inom Sverige.
Provtagningskittet är personligt och kan inte beställas till någon annan.
Det bör gå minst en vecka mellan det tillfälle då invånaren tror att hen blivit smittad och att hen lämnar provet.
Provet bör inte tas samtidigt som man genomgår antibiotikabehandling.
Obs! Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Har man klamydia är man skyldigt att medverka till smittspårning.
 
Drift och förvaltning
Klamydia hemtest som är en del av Patientens Egen Provtagning utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
I Region Gotland är det Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet eHälsa/MIT som förvaltar tjänsten i samarbete med Region Stockholm.
 
Support
Support vårdpersonal Region Gotland, 1177 Vårdguidens e-tjänster 1177etjanster@gotland.se
Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.
 
Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-25 10 10.