Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel inför julen 2020 på Södertorg och Stora torget i Visby

Vi har tittat på lösningar hur vi på ett tryggt och säkert sätt kan utföra torghandel under adventshelgerna.

På Södertorg och stora torget kommer en bod placeras på varje torgyta med anpassat avstånd för att förhindra smittspridning och trängsel i och med anledning av covid-19.

Utöver att förbinda sig till riktlinjerna för torghandel, förbinder man sig att delta samtliga lördagar och söndagar under de fyra adventshelgerna. Avgiften för en torgplats och bod för samtliga 8 dagar under adventshelgerna är 3 200 kr. 

Visby centrum ansvarar för el framdraget till alla bodar, för mer information kontakta Visby Centrum Magnus Olsson: magnus.olsson@visbycentrum.se

Via länk nedan har du möjlighet att ansöka om en torghandelplats. Där kan du önska om du vill stå på Södertorg eller Stora torget samt uppge önskat platsnummer som går att se i kartor som nås via länken nedan.

De fyra adventshelgerna är:

  • 1-a advent - 2020-11-28, 2020-11-29
  • 2-a advent - 2020-12-05, 2020-12-06
  • 3-e advent - 2020-12-12, 2020-12-13
  • 4-e advent - 2020-12-19, 2020-12-20

Ansökan och kartor