Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Mohamed Abouhafs, projektledare, Kompetenscentrum Gotland
Tfn: 0498-26 95 58
E-post: mohamed.abouhafs@gotland.se 

Styrgrupp för projektet

Inger Svenserud , chef för arbetsmarknadsenheten, Kompetenscentrum Gotland

Björn Palmqvist , sektionschef, Arbetsförmedlingen

Marit Lindgren , avdelningschef, socialförvaltningen

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Integration på arbetsplatsen - IpA

Projektet Integration på arbetsplatsen (IpA) genomförs av Region Gotland i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet genomförs med stöd av Europiska Socialfonden och pågår från år 2016 till år 2018.

Projektet har sin utgångspunkt ur Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi. Dess intention är att de arbetsmarknadsinsatser som Region Gotland ansvarar för ska utformas med ett inkluderande förhållningssätt så att olika människors kunskaper, erfarenheter och talanger tas till vara för öka mångfalden på arbetsplatser på Gotland.

Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att arbetsplatser på Gotland ska vara normbrytande och genomsyras av en kultur som är inkluderande för alla oavsett etnicitet eller kön. IpA ska påverka strukturer på strategisk nivå såväl som på individnivå.

Målsättningar

  • Arbetsplatser har fått ökad kunskap om attityder, värderingar och positiva effekter av att integrationen förstärks
  • Deltagare som står långt från arbetsmarknaden har fått ökad möjlighet till att säkra sin egen försörjning, fått ett inkluderande bemötande samt utvecklat det svenska språket genom en växling mellan praktik och språkutbildning
  • Kompetenscentrum Gotland har utvecklat och implementerat en modell för att kunna arbeta systematiskt med stöd till integration för Region Gotlands arbetsplatser

Målen ska nås genom insatser för att stödja integrationsombud på arbetsplatserna, stärka deltagare samt vidareutveckla en arbetsmodell på Kompetenscentrum Gotland.

Deltagarna

Deltagarna i IpA (även kallade kandidater) har främst varit studerande som läst på nivå C eller D inom sfi (svenska för invandrare) vid Kompetenscentrum Gotland eller Gotlands folkhögskola och varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Praktiken har omfattat tre till sex månader och skett på arbetsplatser inom äldreomsorgen och den dagliga verksamheten på Gotland. 

Under praktiken har kandidaten tränat sig i yrkesinriktad svenska, fått prova på lämpliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen och samtidigt lära sig mer om det svenska arbetslivet.

Slutsatser och erfarenheter från projektet

49 av 69 kandidater (70 procent) har gått vidare till någon form av arbete. 17 kandidater har valt att studera vidare till vårdbiträde eller undersköterska.

Det har skett förändringar i arbetsklimatet på de arbetsplatser som deltagit. Upplevelsen bland berörda medarbetare och chefer är att det skett attitydförändringar till att ta emot praktikanter som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterad: 23 januari 2019
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?