Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurs i verktygs- och materialhantering i kombination med sfi/SvA – start i november 2023

Nu startar en kurs i verktygs- och materialhantering i kombination med sfi/SvA. Du läser 75 procent i yrkeskursen och 25 procent svenska. Studierna i svenska är obligatoriska.

Det här är en introduktionskurs till kommande byggutbildning i kombination med sfi/SvA. I kursen lär du dig att hantera och vårda verktyg och material, samt mycket annat.

Kursen pågår i 6 veckor och vi rekommenderar att du går den innan du söker till Byggutbildningen i kombination med svenska, som startar 15 januari.


Förkunskapskrav: Betyg sfi D.
Studieperiod: 13 november–22 december 2023.
Studietakt: Heltid (75 procent yrkesstudier och 25 procent svenskastudier). Ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag:  6 november 2023.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498–20 35 84

Berne Appelqvist
Yrkeslärare bygg
Vuxenutbildningen Gotland
berne.appelqvist@gotland.se 
Tel: 073-626 08 74