Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt arbete

Här kan du ta del av Region Gotlands internationella strategi samt information om EU-program och aktuella utlysningar, inom vilka det är möjligt att söka medel till olika utvecklingsprojekt. 

Internationell strategi för 2021-2024

I juni 2021 antog regionfullmäktige Region Gotlands internationella strategi 2021-2024. 

  • Den internationella strategin har fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer för att bedriva internationellt samarbete. 
  • Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
  • Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara verksamhetsutvecklande.

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands internationella arbete.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 070-447 70 10
E-post: roland.engkvist@gotland.se