Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt arbete

 

I mars 2017 antog regionfullmäktige Region Gotlands internationella strategi 2017-2020. Strategin har fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer snarare än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.

Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara verksamhetsutvecklande.

EU-program och aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

 

Socialfonden i Småland och öarna

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Aktuella utlysningar: 2019/00566 Öka övergångarna till arbete är nu stängd. 

Läs mer om utlysningar på ESF-rådets hemsida.

Småland och öarnas regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Aktuell utlysning: Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och öarna är nu öppen. Ansök senast den 7 september 2020. 

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Aktuell utlysning: ingen aktuell utlysning.

Läs mer på Interreg Central Baltics hemsida.

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands internationella arbete.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 070-447 70 10
E-post: roland.engkvist@gotland.se