Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mottagande och etablering av nyanlända

Integrationsenheten har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.

Målgruppen för våra insatser

Vi hjälper, stöder och ger service till människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd - det vill säga de som:

  • anvisats hit av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
  • valt att kommunplacera sig på Gotland
  • anvisade kvotflyktingar

Vi hjälper även till med inskrivning i barnomsorg av asylsökande barn..

Vilken hjälp man kan få kan du läsa om under respektive sidrubrik i menyn.

Region Gotlands sida om asylmottagning hittar du här