Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby                                                                                                                        

Telefon: 0498-20 36 06
E-post: integrationsenheten@gotland.se

Eva Flemming
Enhetschef med ansvar för verksamheten kring nyanländas etablering
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/IntegrationsenhetenGotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mottagande och etablering av nyanlända

Region Gotland har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.

Målgruppen för våra insatser

Vi hjälper, stöder och ger service till människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd - det vill säga de som:

  • anvisats hit av Migrationsverket 
  • valt att bosätta sig på Gotland

Vi hjälper även till med inskrivning av asylsökande barn i barnomsorg och skola.

Vilken hjälp man kan få kan du läsa om under respektive sidrubrik i menyn.