Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid ordinarie : måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
V 24 - v 32 är telefontiden måndag - fredag 08.30 - 12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsreglerna gäller för kommunala förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Reglerna är ett komplement till Skollagen och är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Fristående verksamhet kan ha andra regler och rutiner.

Läs reglerna i sin helhet under länk nedan

Förtydligande om regler för Allmän förskola

I de fall man har Allmän förskola 15 timmar/vecka för barn 3-5 år och inte ansökt om en ordinarie barnomsorgsplacering är man bara berättigad till 15 timmar/ vecka under perioden 1 september till 31 maj. Detta innebär att man inte under denna tidsperiod har rätt att gå upp i tid eller få barnomsorg under sommarmånaderna. Önskar man mer tid eller barnomsorg under 1 juni - 31 augusti ska ansökan göras.