Kontakt

Lena Johansson
Planeringsstrateg
Telefon: 0498-26 93 16
E-post: lena.johansson@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvällsvy ut från den inre hamnen i Visby.

Infrastrukturplanering

Gotlands geografiska läge gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik. Trafiken till fastlandet är en viktig utvecklingsfaktor. Den måste stödja och stimulera näringslivets behov och utveckling liksom människors önskan och behov av att resa.

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, är målbilden för kommunikationerna till och från Gotland:

  • att tillgängligheten till Gotland ska öka genom att kostnad och tid för resor och transporter minskar,
  • att kopplingen till nationella och internationella trafiksystem ska stärkas,
  • fler flyg- och färjedestinationer,
  • att hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag,
  • ett långsiktigt hållbart trafiksystem och
  • att flygplatskapacitet ska säkras och tryggas.