Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvällsvy ut från den inre hamnen i Visby.

Infrastrukturplanering

Gotlands geografiska läge gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik. Väl fungerande transportinfrastruktur är avgörande för människors möjligheter att resa och transportera varor till, från och på Gotland.

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, är stärkt tillgänglighet en utpekad prioritering. Det ska uppnås genom inriktningarna

  • Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
  • Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar
  • Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur