Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagande – corona

Här hittar du information om vilka stöd du som företagare kan få, utifrån konsekvenser av coronapandemin.

Företagsjour - kontakta oss för vägledning

Region Gotlands företagsjour vägleder dig som är företagare i frågor om:

  • vilka stödåtgärder du kan ta del av
  • vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter
  • du behöver en oberoende att bolla frågor om din situation och idéer

Telefontid måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83  
E-post: foretag@gotland.se

 

Håll dig uppdaterad

Vi vill påminna om att följa och hålla er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens information och de nationella allmänna råden avseende storlek på sällskap med mera.

Region Gotland - Skärpta nationella allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen och har bland annat en checklista som du kan använda för att bedöma och minimera risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten – Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Läs mer under:

Hitta direkt