Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagande – corona

Här hittar du information om vilka stöd du som företagare kan få, utifrån konsekvenser av coronapandemin.

Företagsjour - kontakta oss för vägledning

Region Gotlands företagsjour vägleder dig som är företagare i frågor om:

  • vilka stödåtgärder du kan ta del av
  • vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter
  • du behöver en oberoende att bolla frågor om din situation och idéer

Telefontid måndag till fredag klockan 08.30-16.30 (under semestertid är tillgängligheten per telefon något begränsad, men vi svarar regelbundet på e-post)
Telefon: 0498-26 95 83  
E-post: foretag@gotland.se

Håll dig uppdaterad

Vi vill påminna om att följa och hålla er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens information och de nationella allmänna råden avseende storlek på sällskap med mera.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Hitta direkt