Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Exempel på affischer

Informationsmaterial att ladda ner

Informationsmaterial från Region Gotland

På Region Gotlands mediabank finns affischer med budskap från bland annat Region Gotland och 1177 men också från andra regioner. De flesta affischer går att skriva ut i både A4 och A3.

Mediabanken innehåller också korta filmer och material för skärmar. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har översatt information på olika språk om hur vi kan skydda oss och andra från smitta.

Om covid-19: På Folkhälsomyndighetens sida finns affischer med information att ladda ner. Klicka på ett språk och välj sedan en pdf att ladda ner: 

Om vaccinet och vaccination: Här finns faktablad om vaccinet och vaccination mot covid-19 på flera språk:

Hitta direkt