Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personer med förkylningssymtom

Informationsmaterial att ladda ner

Folkhälsomyndigheten har översatt information på olika språk om hur vi kan skydda oss och andra från smitta.

På Folkhälsomyndighetens sida finns affischer med information att ladda ner. Klicka på ett språk och välj sedan en pdf att ladda ner: 
Ladda ner Folkhälsomyndighetens material här

 

Region Gotlands material

Informationsbladet Coronaguiden

Region Gotland har tagit fram informationsbladet Coronaguiden.
Bladet kommer att finnas på båtarna, flyget och på en rad andra ställen runt om på ön. Innehållet är aktuellt även nu under hösten.

 

Affischer

Här nedan finns affischer med budskap från bland annat Region Gotland  och 1177 men också från andra regioner. En del av affischerna har QR-koder för att man lättare ska hitta rätt och på vissa för att kunna få informationen uppläst.

De flesta affischer går att skriva ut i både A4 och A3.

Bild på affischer med budskap om covid-19

Affischer om besöksregler:

Affischer med olika budskap:

Bildstöd med en serie på flera språk om coronaviruset

Material från 1177