Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personer med förkylningssymtom

Informationsmaterial att ladda ner

Folkhälsomyndigheten har den senaste tiden översatt information på olika språk om hur vi kan skydda oss och andra från smitta.

På Folkhälsomyndighetens sida finns affischer med information att ladda ner. Klicka på ett språk och välj sedan en pdf att ladda ner: 
Ladda ner Folkhälsomyndighetens material här

 

Region Gotlands material

Affischerna på svenska är uppdaterade med en QR-kod för att man ska kunna få informationen uppläst.

Affischerna är uppdaterade 2020-04-06. 

Affischer om besöksförbud för till exempel äldreboenden:

Affischer med olika budskap:

Bildstöd med en serie på flera språk om coronaviruset

Material från 1177