Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som fyllt 65 år eller har en hjärt- eller lungsjukdom: Vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokocker

Du som är född 1954 eller tidigare får vaccinera dig utan kostnad. Detta gäller även dig som har en riskfaktor för allvarlig infektion oavsett ålder. Det finns flera sådana riskfaktorer och bland dem kan nämnas hjärt- och lungsjukdomar.

Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare influensa och minskar risken för följdsjukdomar som lunginflammation hos personer med riskfaktorer. Influensavaccinet måste förnyas varje år.
 
Vaccin mot pneumokocker ger skydd mot allvarlig infektion orsakad av pneumokocker, till exempel lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett tillfälle och behöver inte fyllas på.

Kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker erbjuds till riskgrupperna:
 • Personer födda 1954 eller tidigare
 • Vuxna och barn från 6 månaders ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:
  a) kronisk hjärtsjukdom
  b) kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  c) andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  d) kronisk lever- eller njursvikt
  e) diabetes mellitus
  f) kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Känt missbruk av alkohol eller andra droger – speciellt för Gotland

Kostnadsfri vaccination mot influensa (ej pneumokocker) erbjuds till:

 • Gravida från graviditetsvecka 17. Vaccination görs lämpligen i graviditetsvecka 18 – 20. 
 • Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida som tillhör riskgrupp enligt ovan.

Nedan finns information om vilka tider och dagar som det erbjuds vaccination. Vid öppen mottagning kan det bli väntetider då det brukar vara många som vill vaccinera sig. Öppen mottagning gäller för personer som är född 1954 eller tidigare eller har en riskfaktor.

Vårdcentralerna erbjuder öppen mottagning influensavaccination:

 
Hemse
Torsdag 21 november   kl 13.30 – 16.00
Torsdag 28 november   kl 13.30 – 16.00
Torsdag  5 december     kl 13.30 – 16.00
Torsdag 12 december    kl 13.30 – 16.00
 
Slite
22/11 kl: 13-15
25/11 kl: 13-15
29/11 kl: 13-15
5/12   kl: 13-15
 
Även på Kupan i Fårösund:
20/11 kl: 16.30-18.30
 
Unicare Gotland
Visby:
19 november kl. 13.00-16.00
26 november kl. 13.00-16.00
  3 december kl. 13.00-16.00
 
Klinte:
25 november kl. 13.00-15.00
 2 december   kl. 13.00-15.00
 
Visborg
Tisdag 19/11 kl 13:30-16:00
Torsdag 28/11 kl 13:30-16:00
Tisdag 3/12 kl 13:30-16:00
Tisdag 10/12 kl 13:30-16:00
 
Visby Norr
Alla dagar är öppet tiden kl 13:30-16:00, utom den sista dagen 12/12.
Tisdag den 19/11
Onsdag 20/11
Tisdag den 26/11
Onsdag den 27/11
Tisdagen den 3/12
Onsdagen den 4/12
Tisdagen den 10/12
Torsdagen den 12/12  kl. 14:15-16:00
 
Wisby Söder
Tisdag 19/11 kl 16.00-19.00
Torsdag 21/11 kl 16.00-19.00
Tisdag 26/11 kl 16.00-19.00
Torsdag 28/11 kl 16.00-19.00
Tisdag 3/12 kl. 16.00-19.00
Torsdag 5/12 kl.16.00-19.00
 
Även på Roma Bygdegård:
Tisdag 3/12  kl. 16.00-18.30
Tisdag 10/12 kl. 16.00-18.30