Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna blir vaccinerad (Mostphotos)

Du som tillhör en riskgrupp: Vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker är viktigt även när det är pandemi. Om du tillhör riskgrupp bör du vaccinera dig för att minska risken att bli allvarligt sjuk. På grund av coronapandemin erbjuds i år vaccinering enbart på bokade tider på vårdcentral. Du kan inte ringa 1177 för att få tid för vaccination.

Vårdcentralerna har fått extra vaccindoser mot säsongsinfluensa

Publicerat 30 november 2020

Vårdcentralerna på Gotland har fått leverans av extra vaccindoser mot säsongsinfluensan. Du som tillhör en riskgrupp kan kontakta din vårdcentral. Antalet vaccindoser är begränsat. Därför kan vårdcentralerna inte garantera att alla får influensavaccinet.

När och var kan du vaccinera dig?
 • Du som tillhör en riskgrupp enligt uppgift nedan bokar tid på din vårdcentral i en webbtidbok genom att logga in på
  1177.se. Så bokar du tid för vaccination säsongsinfluensa via 1177.se (länk till instruktion, PDF-fil)
 • Du som inte har tillgång till dator eller BankID kan få hjälp att boka tid genom att ringa din vårdcentral. Du kan inte ringa 1177 för att få tid för vaccination.
 • För att minska risken för folksamling på vårdcentralen ser vi helst att du inte kommer för tidigt till din bokade tid.

Kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker erbjuds till riskgrupperna:

 • Personer födda 1955 eller tidigare
 • Vuxna och barn från 6 månaders ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:
  a) kronisk hjärtsjukdom
  b) kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  c) andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  d) kronisk lever- eller njursvikt
  e) diabetes mellitus
  f) kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Känt missbruk av alkohol eller andra droger – speciellt för Gotland

Kostnadsfri vaccination mot influensa (ej pneumokocker) erbjuds till:

 • Gravida från graviditetsvecka 17. Vaccination görs lämpligen i graviditetsvecka 18 – 20. 
 • Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida som tillhör riskgrupp enligt ovan.

Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare influensa och minskar risken för följdsjukdomar som lunginflammation hos personer med riskfaktorer. Influensavaccinet måste förnyas varje år.

Vaccin mot pneumokocker ger skydd mot allvarlig infektion orsakad av pneumokocker, till exempel lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett tillfälle och behöver inte fyllas på.

 

Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare influensa och minskar risken för följdsjukdomar som lunginflammation hos personer med riskfaktorer. Influensavaccinet måste förnyas varje år.
Vaccin mot pneumokocker ger skydd mot allvarlig infektion orsakad av pneumokocker, till exempel lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett tillfälle och behöver inte fyllas på.

Läs mer