Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna blir vaccinerad (Mostphotos)

Du som fyllt 65 år eller har en hjärt- eller lungsjukdom: Vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokocker

Du som är född 1954 eller tidigare får vaccinera dig utan kostnad. Detta gäller även dig som har en riskfaktor för allvarlig infektion oavsett ålder. Det finns flera sådana riskfaktorer och bland dem kan nämnas hjärt- och lungsjukdomar.

Vårdcentralernas öppna vaccinationsmottagningar har avslutats för i år. Kontakta din vårdcentral för att boka tid för vaccination.

Klicka här för att få kontaktuppgifter till öns vårdcentraler på 1177 Vårdguiden.

Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare influensa och minskar risken för följdsjukdomar som lunginflammation hos personer med riskfaktorer. Influensavaccinet måste förnyas varje år.
 
Vaccin mot pneumokocker ger skydd mot allvarlig infektion orsakad av pneumokocker, till exempel lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett tillfälle och behöver inte fyllas på.

Kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker erbjuds till riskgrupperna:
 • Personer födda 1954 eller tidigare
 • Vuxna och barn från 6 månaders ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:
  a) kronisk hjärtsjukdom
  b) kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  c) andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  d) kronisk lever- eller njursvikt
  e) diabetes mellitus
  f) kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Känt missbruk av alkohol eller andra droger – speciellt för Gotland

Kostnadsfri vaccination mot influensa (ej pneumokocker) erbjuds till:

 • Gravida från graviditetsvecka 17. Vaccination görs lämpligen i graviditetsvecka 18 – 20. 
 • Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida som tillhör riskgrupp enligt ovan.