Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya doser av influensavaccin tillgängliga för riskgrupper

Du som fyllt 65 år eller har en hjärt- eller lungsjukdom kan kontakta din vårdcentral för att boka en tid för vaccination.

Du som är född 1953 eller tidigare får vaccinera dig utan kostnad. Detta gäller även dig som har en riskfaktor för allvarlig infektion oavsett ålder. Det finns flera sådana riskfaktorer och bland dem kan nämnas hjärt- och lungsjukdomar.

Klicka på länken längst ner på sidan för att se en lista över fler riskgrupper som erbjuds kostnadsfri vaccination.