Kontakt

Om du har frågor om bidrag till inackordering och resor, kontakta:
Antagningshandläggare
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidrag till inackordering och resor

Elever på Gotland kan beviljas ekonomiskt stöd till inackordering eller resor, om vissa villkor uppfylls.

Stöd för inackordering

Huvudregeln för stöd till inackordering är att elevens bostad ligger mer än sex km från skolan. Dessutom måste eleven antingen:

· bo längre än tre km från bussen eller

· påbörja bussresan till skolan före klockan 06:35 eller

· påbörjar bussresan hem efter klockan 17:00.

Observera att en elev inte har rätt till ekonomiskt stöd till inackordering om utbildningen (program och/eller inriktning) som eleven valt på annan ort redan finns på Gotland. 

Resebidrag

För resebidrag gäller huvudregeln att avståndet mellan bostad och buss överstiger sex kilometer eller att avståndet mellan bostad och skola överstiger sex kilometer och bussförbindelse saknas. Resebidrag kan endast sökas av studerande på Gotland, under förutsättning att den sökande inte beviljats ekonomiskt stöd till inackordering. Region Gotland betalar inte för resor mellan inackorderingsbostad och skola.

Elev som sökt utbildning på annan ort kan inte få ersättning för resor mellan inackorderingsboendet och gymnasieskolan där utbildningen ges i enlighet med Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1191:1110).

Mer information om reglerna och ansökningsblankett samt kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

RG-bidrag för dig som är hörselskadad eller rörelsehindrad

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat RG-bidrag, för exempelvis mat, boende och hemresor.
Läs mer 

Bussiga kortet

Avgiftsfria bussresor gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med den 30 juni det år man fyller 20 år. Det så kallade Bussiga kortet berättigar till avgiftsfria resor på landsbygden på Gotland under hela året, dock inte resor i stadstrafik samt närtrafiken.

Läs mer om avgiftsfria bussresor för ungdomar