Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Maria Johansson (ansvarig för IM)
Tel: 0498-26 34 95
 

Anita Hansson (ansvarig för ASTA)
Tel: 0498-20 34 92

Programansvariga

Daniel Gothnier (ansvarig för yrkesintroduktion)
Tel: 070-083 26 15
 

Ann-Marie Engström (ansvarig för språkintroduktion)
Tel: 070-788 77 64

Magnus Smitterberg (ansvarig för individuella alternativet)
Tel: 070-471 74 90
 

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 0498-26 95 30

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Introduktionsprogram

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. De ska underlätta för dig att komma vidare till ett nationellt program, men också förbereda för till exempel yrkeslivet.

Vilket av de olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på. Endast programinriktat val är sökbart. Introduktionsprogrammen har inga nationellt fastställda programstrukturer eller examensmål. Istället kartläggs dina styrkor
och behov och en individuell studieplan upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare som visar vad utbildningen ska innehålla.

De här introduktionsprogrammen har Wisbygymnasiet

Programinriktat val
Utbildningen ska leda till antagning på antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program och är ett sökbart alternativ. Antagning sker i mån av plats. Du måste ha behörighet för att kunna antas till programinriktat
val. Antingen behöver du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska eller matematik + fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Utbildningen erbjuds i första hand till elever som vill söka till ett yrkesprogram, men inte är behöriga. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda till studier på ett yrkesprogram.

Inom yrkesintroduktion kan du bland annat välja att utbilda dig till vårdbiträde. Vårdbiträden arbetar inom vård- och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet. Utbildningen är på två år.

Individuellt alternativ
Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov under 1-3 år. Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som saknar behörighet till yrkesprogram. Elever från grundsärskolan ska erbjudas individuellt alternativ om de vill det och om de bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. Antagning sker löpande.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ger elever som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkten på svenska för att kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Mer detaljerad information hittar du här

Följ Introduktionsprogrammen på Instagram

wisbygymnasiet_im 

Eleverna berättar om programmet