Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Isabelle Hallgren (ansvarig för programinriktat val, yrkesintroduktion och individuella alternativet)
Tel: 070-447 77 03
 

Julia Hallbom (ansvarig för språkintroduktion)
Tel: 070-447 78 87

Programansvariga

Daniel Gothnier (ansvarig för programinriktat val och yrkesintroduktion)
Tel: 070-083 26 15
 

Ann-Marie Engström (ansvarig för språkintroduktion)
Tel: 070-788 77 64

Magnus Smitterberg (ansvarig för individuella alternativet)
Tel: 070-471 74 90
 

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 0498-26 95 30

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Introduktionsprogram

Elever som inte är behöriga till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram.

Vilket av de olika introduktionsprogrammen du kan gå hos oss beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på. Syftet med introduktionsprogrammen är underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program, men också förbereda för till exempel yrkeslivet.

Utbildningen på ett introduktionsprogram följer en individuell studieplan som tas fram tillsammans med studie- och yrkesvägledare och ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll samt när det är aktuellt: andra insatser som stödjer elevens kunskapsutveckling. Studieplanen utvärderas och kan ändras (om det behövs) under läsåret. 

De här introduktionsprogrammen har Wisbygymnasiet

Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning på ett till tre år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram. 

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasieskolan och inte är redo för yrkesintroduktion eller preparandutbildning. Utbildningen anpassas individuellt och kan utöver teoretiska moment och praktik innehålla motiverade insatser. Individuella alternativet skall leda till annan utbildning eller etablering på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ges till dig som nyligen anlänt till Sverige och fokus ligger på utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Mer detaljerad information hittar du här