Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsområdet

Tanken med området är att skapa en plats där flera olika idrotter kan utövas men också att vara en plats för avkoppling och närhet till naturen

Den detaljplan som är antagen för området styr att området uppfyller just detta. Att samla flera olika idrotter på en plats innebär också att det kan bli enklare att använda ytor och byggnader på ett bra och effektivt sätt.

I detaljplanen är en stor del av området är tänkt att användas som friluftsområde med motionsspår och som strövområde. Inom en mindre yta, kring f.d. RU-lägret, finns möjlighet att etablera kontor, hotell, vandrarhem och camping.

Under 2022 kommer en ny idrottshall börja byggas bredvid Arenahallen. Den nya hallen ska vara anpassad för bland annat gymnastik. Det planeras också för att bygga ut en väg som sträcker sig från rondellen vid Arenahallen till infarten mot Kneippbyn. I samband med utbyggnaden av vägen kommer motionsspår och utegym som finns idag att flyttas.