Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av konståkningsskridskor

Idrott och motion

På Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Föreningslivet på Gotland är rikt och erbjuder en geografisk spridning på aktiviteter. Region Gotland stödjer och tillhandahåller lokaler och anläggningar och fördelar resurser efter medborgarnas önskemål och behov.

 

Restriktioner

Just nu råder speciella omständigheter på grund av Corona-pandemin.

 

De nationella råden belyser att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Dock måste aktiviteterna fortsatt bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. 

 

Ungdomar födda 2005 eller tidigare

Utifrån ändrade riktlinjer från FHM öppnas från och med lördag 23/1 2021 för föreningsledd verksamhet i våra anläggningar för barn födda 2005 och yngre, om träning sker på ett smittsäkert sätt. 
 
Inomhushallarna omfattas av pandemilagen, som anger 10 kvm yta per person, men det är smittrisken som avgör hur många som får medverka i verksamhet samtidigt. Konstgräsplanerna öppnas nu upp till 2 ytor på en plan – dvs 2 lag kan träna samtidigt i mindre grupper. 
 
Normen åtta i en grupp gäller inte längre, men varje aktör måste säkerställa att träningen sker smittsäkert.
 
Äldre ungdomar och vuxna

För ungdomar födda 2004 eller senare och vuxna öppnar konstgräsplanerna från och med 24/1 för föreningsledd verksamhet. I övrigt råder samma begränsningar som tidigare. 

Det är fortsatt hårt fokus på att idrott ska bedrivas på så sätt att det minimerar risken för smitta. 

Folkhälsomyndigheten säger att personer födda 2004 eller tidigare bör:
1) Hålla avstånd till varandra.
2) Inte dela utrustning med varandra
3) När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.
4) Undvika gemensamma omklädningsrum
5) Resa till och från aktiviteten individuellt.
6) Utföra aktiviteten i mindre grupper.

Anläggningar

Nedan finns information om vad som gäller i Region Gotlands anläggningar.

Badhus: Stängda för allmänheten fram till den 7 februari. Öppet för föreningsdriven verksamhet för barn födda 2005 eller senare.

Ishallar: Stängda för allmänheten fram till den 7 februari. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2005 eller senare.

Idrottshallar: Stängda för allmänheten fram till den 7 februari. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2005 eller senare.

Utomhusanläggningar: Konstgräsplanerna är öppna för föreningsverksamhet, upp till 2 ytor på en plan – dvs 2 lag kan träna samtidigt i mindre grupper. 

 

Ovanstående gäller tills vidare. Vi uppdaterar våra restriktioner i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Hitta direkt