Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter är tatuering, akupunktur, medicinsk fotvård och piercing.

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter är tatuering, akupunktur, medicinsk fotvård och piercing (verksamheter som utför behandlingar där huden penetreras som kan innebära risk för blodsmitta).

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd, som kan ge råd eller begära förändringar i samband med anmälan. Om det är flera verksamheter i samma lokal ska varje verksamhetsutövare anmäla sin egen verksamhet. Anmälningsplikten gäller även ambulerande verksamheter. 

Många hygieniska verksamheter är inte anmälningspliktiga, exempelvis hårvård, massage och manikyr/pedikyr (behandlingar där huden inte penetreras och ingen risk för blodsmitta finns).

Tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter tilldelas en årlig tillsynstid. Tillsynen innebär en kontroll av verksamhetens rutiner och egenkontroll, samt att verksamheterna i samband med detta kan få stöd och vägledning. Anmälan och tillsyn av verksamheten är förknippade med en avgift enligt gällande taxa.

Egenkontroll

Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet och det ska finnas rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring. Lokalen som används ska vara anpassad för verksamheten.

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs. Det är verksamhetens ansvar att känna till relevant lagstiftning.