Kontakt

Besöksadress:
Lännavägen 6, Visby

Telefon:
0498–26 91 02
070-447 76 85

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@edu.gotland.se


Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmén
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Skolsköterska:
Lena Löwenberg
Telefon: 070-447 69 82
E-post: lena.lowenberg@gotland.se

Kurator:
Susanne Serck
Telefon: 070-447 68 42
E-post: susanne.serck@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
vy över Humlegårdsskolan

Humlegårdsskolan

Humlegårdens skolområde består idag av två skolor: Humlegårdsskolan och Alléskolan. I nuläget är Humlegårdsskolan en skola som omfattar förskoleklass och årskurs 1 och Alléskolan omfattar årskurs 2-6.

Humlegårdsskolan finns på Lännaväg, tillsammans med förskolan Humlan som har sin verksamhet i samma byggnad. Alléskolans verksamhet är just nu evakuerad till en paviljong som finns på Södervärnsskolans område, under det att en helt ny skola byggs. 

Vi väntar på att få bli en skola från förskoleklass till årskurs 6 och inflyttning är planerad till höstterminen 2024. Fram till dess kommer vi att arbeta med att forma vår verksamhet, pedagogiskt och organisatoriskt så att vi tillsammans bildar nya Alléskolan.

På denna sida kan man läsa mer om och följa byggprocessen

Vi tillhör Solbergalinjen, vilket betyder att om man går på Humlegårdsskolan och Alléskolan så går man sedan vidare till Solbergaskolan i högstadiet, om man inte väljer annat alternativ.

 

 

Hitta direkt