Kontakt

Besöksadress:
Lännavägen 6
Visby

Telefon:
0498 - 26 91 02
0704 477685

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
Mobil: 0704-47 68 32
E-post: per.wessman@gotland.se


Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Humlegårdsskolan

https://youtu.be/eNcVHIv6aSg 

Presentation av förskoleklassens lokaler och personal inför hösten 2020

 

 

Humlegårdsskolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1, skolbarnsomsorg. Skolan har omkring ett 80-tal elever och tar emot elever i första hand från Lännaområdet. Förskoleklassen är uppdelad under skoldagen och har tre grupper.  deras klassrum finns i anslutning till fritids lokaler längst söder ut i huset. När man börjar årskurs 1 delas förskoleklassgrupperna om till en klass fortfarande men två grupper.  Efter årskurs 1 följer eleverna med sina lärare för vidare skolgång på närbelägna Alléskolan. Oftast har man samma lärare mellan åk 1-3 men kan bli förändringar. I åk 4 får man oftast ny huvudlärare som vi strävar efter att de följer varandra till åk-6. Ibland händer saker som gör att det blir lärarbyte.

Fritidsverksamhet finns på skolan för F-1 elever. under vissa lov kan det bli så att verksamheterna på Humlegårdsskolan och Alléskolan slås samman och är på den ena skolan.

Eleverna i åk FK-2 har sina idrottslektioner i Humlegårdsskolans Idrottshall. Skolhälsovården är samma för både Humlegårdsskolan och Alléskolan. skolsköterska, kurator har sina lokaler på Alléskolan men hälsar ibland på Humlegårdsskolan.

Hitta direkt