Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maribelle Karlsson
Tel: 0498-20 36 49
E-post: maribelle.karlsson@gotland.se

Programsamordnare
Carina Svendén
Tfn: 070-083 22 10
E-post: carina.svenden@gotland.se

Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 0498-26 95 44
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hotell- och turismprogrammet

På hotell- och turismprogrammet utbildas du till ett yrke inom hotell- och konferensbranschen. Besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna inte bara på Gotland och i Sverige, utan också i stora delar av världen och behöver ständigt rekrytera duktig personal. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba både på hemmaplan eller på andra sidan jordklotet.

Om utbildningen
Under utbildningen får du lära dig vikten av god service och professionellt värdskap. Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) men du är även ute på anläggningarna och lär dig utifrån de olika yrkeskursernas innehåll, vilket också ger dig möjlighet att få branschkontakt. Eftersom branschen är internationell är språk ett naturligt inslag i utbildningen. Du läser engelska 6 samt moderna språk. Ekonomi, kommunikation, marknadsföring, försäljning, entreprenörskap, arbetsmiljö och säkerhet är andra viktiga delar i studieplanen.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Utbildningen omfattar minst 15 veckors APL då du får praktisk erfarenhet ute på företag och också tillfälle att knyta kontakter som kan ge dig jobb. Du kan praktisera både i Sverige och utomlands. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du kan börja söka jobb direkt som receptionist, turistinformatör, konferens- eller eventvärd samt inom servering. Du har även nödvändiga kunskaper för att söka till utbildningar såsom bartender, flygvärdinna, reseledare, guide samt flera yrken inom turist- och resebranschen. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa kurserna svenska 2 och 3 inom det individuella valet.