Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gratis HPV-vaccination för kvinnor födda 1994–1999

Publicerad 2023-05-16 11:08
Under 2023 erbjuds kvinnor födda 1994–1999 gratis vaccination mot HPV som en del i en nationell studie. Målet är att helt utrota förekomsten av humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer i Sverige.

Nationell forskningsstudie

Erbjudandet om gratis vaccination är en del i en nationell forskningsstudie, med målet att utrota HPV och livmoderhalscancer i Sverige. I studien ingår även att du genomför självprovtagning för HPV.

Samtycke

Du behöver lämna samtycke till att delta i studien när du vaccinerar dig, det gör du skriftligt på plats på mottagningen. Vid vaccinationen får du också instruktioner och ett HPV-prov för självprovtagning. Du som väljer att delta i  studien kommer att erbjudas ytterligare en kostnadsfri dos efter 3 år samt ny självprovtagning.
 

Kontakta en barnmorskemottagning för mer information

Kontakta en barnmorskemottagning för mer information om var och när du kan vaccinera dig på Gotland. Du hittar kontaktuppgifter under Hitta vård - barnmorskemottagningar på Gotland.