Kontakt

Hörselvården

Samtalsbokning
Telefon: 0498-26 83 33

Kontakta oss när det passar dig
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Horselvarden-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby Hitta hit.

Hörapparatservice 
För trasiga hörapparater och enklare justeringar bokas tid via 1177.se eller via samtalsbokning

Kontakt endast för verksamheter, tex särskilda boenden och apotek:
E-post: horselvarden@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Renée Adlertz

Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-Post: renee.adlertz@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hörselvården!

Hörselvården erbjuder insatser som bidrar till att personer med hörselnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Målet är att för individen skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Insatserna utformas och utförs med utgångspunkt i en patientcentrerad vård.

Remisskrav till Hörselvården

För att komma till Hörselvården behöver du en remiss. På vårdcentralerna finns möjlighet att göra en första hörselundersökning. Om undersökningen visar att du är i behov av hörselrehabilitering skickas en remiss till Hörselvården och du blir sedan kallad för ett bedömningsbesök.

Hörselvården arbetar nära med öronsjukvården, skola, habilitering, äldreomsorg, Tolkcentralen, Syncentralen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Hörsel.
 
På Hörselvården arbetar audionom, kurator, syn- och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.

En film om hörselrehabilitering för vuxna på Gotland

Inför ditt besök har du möjlighet att ta del av nedan introduktionsfilm för att få kunskap om hörselrehabilitering inom Hörselvården i Region Gotland. Filmen är cirka 6 minuter lång. Att du får grundkunskaper genom att se filmen innebär att du och din behandlare kan lägga mer tid på att prata om dig och dina besvär. Det innebär också att du hinner fundera över vad du lärt dig och kan förbereda eventuella frågor till behandlaren vid besöket.

 

 

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:

  • Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.

  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel, utifrån Region Gotlands regelverk.

  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är patient, närstående eller kringpersonal.

  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.

  • Insatser i samverkan med Syncentralen och Tolkcentralen till patienter med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Vi använder 1177 e-tjänster, (1177 Hörselvården, Visby)