Kontakt

Hörselvården
Besöksadress: Hörselvården, Korpen, Brömsebroväg 8, Visby 

Hörapparatservice 
För trasiga hörapparater och enklare justeringar, tid bokas via telefontid. 

Samtalsbokning
Telefon: 0498-26 83 33 eller via växeln 0498-26 90 00
E-post: horselvarden@gotland.se

 
Renée Adlertz
Enhetschef
Telefon: 0498-26 84 72 
E-post:  renee.adlertz@gotland.se
 
Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hörselvården

Hörselvården arbetar med rehabiliterande och habiliterande insatser till personer med hörselnedsättning av olika grad och art. Nya patienter kommer till Hörselvården via remiss.

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:

  • Utförande av hörselmätningar.
  • Kartläggning av behov utifrån hörselsituationen och upprättande av rehabiliteringsplan.
  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.
  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till brukare, anhöriga och kringpersonal.
  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning.

På Hörselvården arbetar audionom, kurator, hörselpedagog, syn-och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.