Kontakt

Hörselvården
Besöksadress: Hörselvården, Korpen, Brömsebroväg 8, Visby 

Hörapparatservice 
För trasiga hörapparater och enklare justeringar, tid bokas via 1177.se eller via samtalsbokning. 

Samtalsbokning
Telefon: 0498-26 83 33

Kontakta oss när det passar dig
Gå till 1177.se och sök upp Hörselvården, Visby för att komma till våra e-tjänster.
 

 
Renée Adlertz
Enhetschef
Telefon: 0498-26 84 72 
E-post:  renee.adlertz@gotland.se
 
Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hörselvården

Våra insatser syftar till att hjälpa hörselskadade och döva personer till bästa möjliga hörselsituation. Hörselvården samverkar nära med öronsjukvården, Tolkcentral, skola, BVC, habilitering, äldreomsorg, försäkringskassa och AF hörsel.

På hörselvården arbetar audionom, kurator, syn- och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:

  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel.

  • Tillhandahållande av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.

  • Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.

 

Övriga tjänster:

  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är brukare, anhörig eller är kringpersonal.
  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.
  • Insatser i samverkan med syncentral och tolkcentral erbjuds till personer med dövblindhet.
  • Vi använder 1177 e-tjänster, (1177 Hörselvården, Visby)