Kontakt

Hörselvården

Samtalsbokning
Telefon: 0498-26 83 33

Kontakta oss när det passar dig
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Horselvarden-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby Hitta hit.

Hörapparatservice 
För trasiga hörapparater och enklare justeringar bokas tid via 1177.se eller via samtalsbokning

Kontakt endast för verksamheter, tex särskilda boenden och apotek:
E-post: horselvarden@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Renée Adlertz

Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-Post: renee.adlertz@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hörselvården

Våra insatser syftar till att hjälpa hörselskadade och döva personer till bästa möjliga hörselsituation. 

På hörselvården arbetar audionom, kurator, syn- och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:

  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel.

  • Tillhandahållande av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.

  • Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.

 

Övriga tjänster:

  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är brukare, anhörig eller är kringpersonal.
  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.
  • Insatser i samverkan med syncentral och tolkcentral erbjuds till personer med dövblindhet.
  • Vi använder 1177 e-tjänster, (1177 Hörselvården, Visby)